Közvetítői eljárás

A bírósági közvetítői eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztése:
A bírósági közvetítői eljárás lefolytatása iránti kérelmet a peres vagy nemperes eljárás felei postai küldeményként a Fővárosi Törvényszék címére (1055 Budapest, Markó utca 27.) juttathatják el, vagy személyesen a Polgári Elsőfokú Kezelőirodában (földszint 23.) adhatják be.

Mediációs ügyelet:
A bírósági közvetítői eljárásról általános tájékoztatást a Fővárosi Törvényszék Információs Szolgálata ad a mediációs ügyelet keretében, félfogadási időben. Félfogadási idő munkanapokon 8:15-től 14:00-ig van. A mediációs ügyeletet személyesen a Fővárosi Törvényszék épületében (1055 Budapest, Markó utca 27.) a földszint 37. számú helyiségben, vagy telefonon a 06-30-98-38-062 hívószámon lehet igénybe venni.

A bírósági közvetítői eljárás lefolytatása iránti kérelem nyomtatványa:
A kérelem nyomtatvány ide kattintva tölthető le.

Elérhetőségek:

A bírósági közvetítésre a bíróság illetékességi területe és a polgári perrendtartás szerinti illetékességi szabályok nem irányadóak. Ezáltal a felek maguk dönthetik el, hogy melyik Törvényszéken terjesztik elő közvetítői eljárás iránti kérelmüket.

Magyarországi bírósági közvetítők névsora a www.birosag.hu/allampolgaroknak/mediacio/birosagi-kozvetitok linken érhető el.

A bírósági közvetítők elérhetőségei a Fővárosi Törvényszéken.

Telefon: 06-30-98-38-062

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területén kijelölt bírósági közvetítők névsora