Sajtóközlemény

2017. december 7.

A 2018. január 1-jétől hatályos közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) a jelenleg hatályos perrendi szabályokhoz képest részben új, különösen a nem jogi képviselővel eljáró személyek tekintetében kedvezőbb módon szabályozza a keresetlevél benyújtását.

 

2017. december 6.

Ha a fél szakértő kirendelését indítványozza, akkor meg kell jelölnie a szakértőnek feltenni indítványozott kérdéseit. E kérdéseknek döntő jelentőségük van, mert a bíróság olyan tényekre nem kérdezhet rá a szakértőnél, amelyeket a fél kérdései nem érintenek.

2017. december 5.

A közigazgatási perek jelenlegi eljárási szabályaihoz képest a 2018. január 1-jével hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) nevesítve határozza meg a keresetek egyes fajtáit, vagyis azokat a kérelemtípusokat, melyeket a közigazgatási perben a felperes előterjeszthet. E kérelmek lényege az alábbiakban foglalható össze.

2017. december 4.

Az érdemi tárgyalási szak legfőbb specifikuma, hogy főszabályként a per érdemét tekintve a tárgyaláson már semmi nem változhat, ott a perfelvétel során meghatározott keretek között, a perfelvétel során előterjesztett bizonyítási indítványok alapján a bíróság lefolytatja a bizonyítást és dönt.

2017. december 1.

A 2018. január elsejétől induló polgári peres elsőfokú eljárások három szakra fognak tagolódni: a keresetlevél benyújtásával kezdődik a perindítási szak, amit a perfelvétel, majd az érdemi tárgyalás szaka követ.

2017. november 30.

A jelenlegi közigazgatási perjogi szabályok alapján a közigazgatási bíróságok elé kerülő ügyekben a felperes túlnyomó többségben a közigazgatási hatóságok által kibocsátott alakszerű, formális közigazgatási határozatot támad.

2017. november 29.

A Budai Központi Kerületi Bíróságon 2017. november 29-én megkezdődött az a tárgyalássorozat, amelyben az ügyészség a vádlottat bírósági eljárásban elkövetett vesztegetés bűntettével vádolja.

2017. november 29.

A Fővárosi Törvényszék 2017. november 29-én kihirdetett ítéletében kötelezte a MAL Zrt.-t, hogy kártérítésként fizessen meg a MÁV Zrt. részére 369.630.896 forintot és annak késedelmi kamatait, valamint több mint 12 millió forint perköltséget. A MÁV Zrt. 96%-ban pernyertes lett a több éve zajló perben.

2017. november 28.

A Fővárosi Törvényszék 2017. november 28-án másodfokú ítéletet hirdetett az Sz. Mihály Zoltán ellen kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőügyben.

2017. november 24.

A Fővárosi Törvényszék jogerősen elrendelte egy kolumbiai-spanyol kettős állampolgárságú férfi  átadási letartóztatását és átadását. A férfit a Makói Rendőrkapitányság vette őrizetbe 2017. október 12-én közokirat-hamisítás bűntette miatt, mivel az országból való kilépéskor személyazonosságát különböző, ismeretlen eredetű okiratokkal próbálta igazolni.