Igazságügyi alkalmazotti állásajánlatok

Tájékoztatás a bírósági fogalmazói álláshelyek betöltésének rendjéról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. §-ának (6) bekezdése értelmében a bírósági fogalmazói állásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni.

A fogalmazói utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökök évente két alkalommal közös, összesített pályázatot, azaz központi felvételit írnak ki. A pályázatok benyújtásának határideje: tárgyév március 31., illetve szeptember 30. napja.

A pályázatokat a Bírósági Közlönyben, a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu), és – ha van – az adott bíróság honlapján kell közzétenni.

A pályázatokat az Országos Bírósági Hivatalhoz kell benyújtani. Ha a pályázó több fogalmazói álláshelyre is jelentkezik, pályázatát a bíróságok közötti sorrend megjelölésével kell benyújtania.

Az Iasz. 13. §-ának (1) bekezdése alapján a fogalmazói álláshely betöltésének további feltétele a felvételi versenyvizsgán való sikeres részvétel. A versenyvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melynek lebonyolítása a Magyar Bíróképző Akadémia feladata.

A központi felvételivel és versenyvizsgával kapcsolatos további rendelkezéseket a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és – a www.birosag.hu weboldalon, az „Archív/OIT/Az OIT döntései” címszó alatt megtalálható – a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló, módosított 2007. évi 5. számú OIT szabályzat tartalmazza.

Budapest, 2012. augusztus 13.

 

                                                                                       Dr. Fazekas Sándor

                                                                             a Fővárosi Törvényszék elnöke

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

További állásajánlatok