Igazságügyi alkalmazotti állásajánlatok

Tájékoztatás a bírósági fogalmazói álláshelyek betöltésének rendjéről

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében a bírósági fogalmazói állásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni, kivéve, ha az állás betöltésére az Iasz. 17. § (3) bekezdésének alkalmazásával már kinevezett bírósági fogalmazó áthelyezésével kerül sor.

A fogalmazói utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökök évente két alkalommal közös, összesített pályázatot, azaz központi felvételit írnak ki.

A pályázatokat a Bírósági Közlönyben, a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) és az adott bíróság honlapján kell közzétenni.

A pályázatokat az Országos Bírósági Hivatalhoz kell benyújtani. Ha a pályázó több fogalmazói álláshelyre is jelentkezik, pályázatát a bíróságok közötti sorrend megjelölésével kell benyújtania.

Az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján a fogalmazói álláshely betöltésének további feltétele a felvételi versenyvizsgán való sikeres részvétel. A versenyvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melynek lebonyolítása a Magyar Bíróképző Akadémia feladata.

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999.    (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu weboldalon megtalálható – a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II. 29.) OBH utasítás) tájékozódhatnak.

Budapest, 2020. február 17.

                                                                                               Dr. Tatár-Kis Péter

                                                                                       a Fővárosi Törvényszék elnöke

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

További állásajánlatok