Információs és kezelőirodai szolgáltatások elektronizálása, megújítása, ügyfélcentrum kialakítása a Fővárosi Törvényszéken

Magyary Final                                     Új Széchenyi terv

A Fővárosi Törvényszék 2013. október 28-án Támogatási Szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel. A támogatási szerződés keretében a Támogató 397.572.150,- forint összeggel támogatja a Fővárosi Törvényszék – az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott – Információs és kezelőirodai szolgáltatások elektronizálása, megújítása, ügyfélcentrum kialakítása a Fővárosi Törvényszéken című, EKOP-3.1.3-2012-2012-0005 jelű pályázatát.

A projekt során megvalósítandó korszerűsítés keretében a Fővárosi Törvényszék a bíróság ügyfélbarát és szolgáltató jellegét erősítve olyan megoldásokra törekszik, melyek révén az ügyintézés okozta indokolatlan terheket mérsékelve emeli a szolgáltatások színvonalát. A Törvényszék vezetése ezért szükségesnek tartotta a kiszolgálási funkciók és a folyamatok alapos, szakszerű megtervezését, átalakítását, a technikai igények újragondolását. Ennek keretében kerül sor a korszerű, az ügyfelek minden igényét figyelembe vevő, komplex ügyfélszolgálati rendszer kialakítására és a kezelőirodai szolgáltatások elektronizálására, megújítására.

Elsődleges cél tehát a Fővárosi Törvényszék működésének hatékonyabbá tétele olyan ügyfélcentrikus tartalmi és formai változásokkal, melyek csökkentik a kezelőirodák terheit, mindeközben pedig gyorsítják, valamint egyszerűbbé teszik az ügyfelek számára a bírósággal kapcsolatos ügyintézést.

A projekthez kapcsolódva, de nem a projekt szerves részeként a Fővárosi Törvényszék Budapest, Markó utca 27. szám alatti épületének földszintjén kialakításra kerül egy központi információs pult, valamint az ügyféltér a kezelőirodákkal. Itt jelentkezhetnek majd be az ügyfelek a sorszámkiadó és hívásjelző rendszer segítségével a megfelelő kiszolgálóhelyre. A központi információs egység létrehozásával lehetőség nyílik a Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez kapcsolódó kerületi bíróságok ügyfélforgalmának csökkentésére is.

A projekt keretében belső fejlesztés, az elavult hardvereszközök cseréje és külső szolgáltatások fejlesztése történik.

Belső fejlesztés az új INFO-PONT létrehozása, mely tehermentesíti a kezelőirodákat és racionalizáltabbá teszi a munkaszervezést, emellett megkönnyíti az ügyfelek, ügyvédek munkáját is.

A Fővárosi Törvényszék a belső átalakulási folyamatokat azon külső szolgáltatások fejlesztésével is támogatni kívánja, amelyek jelenleg lassulást okozhatnak a napi munkában, valamint az ügyfelek részéről többszöri megkeresést igényelnek. Ilyen például az irat másolat kérése, a nem eljárásjogi panaszok kezelése, az általános meghatalmazások jegyzékével kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele.

Mivel a Fővárosi Törvényszék informatikai eszközparkjának avultsági mutatója 65% körüli, a projekt keretében megvalósítandó komplex ügyfélszolgálati rendszer és a megújított kezelőirodai szolgáltatások bevezetése technikai fejlesztést is igényel. Ahhoz, hogy a projektben biztosítani tudjuk az adatok naprakészen tartását, az elavult hardvereszközök cseréjére van szükség. A projekt keretében a Törvényszék 3000 munkaállomása közül 1080 megújításra kerül. A hardverek cseréje gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, ezáltal biztosítható az adatok folyamatos frissítése annak érdekében, hogy az ügyfelek tájékoztatása ne csak gyors, hanem pontos is legyen, hiszen csak a kettő együttes jelenléte biztosít nagyobb hatékonyságot.

A projekt megvalósításának eredményeként tovább bővül az informatikai alapú bírósági szolgáltatások, illetve az elektronikusan is intézhető ügyek köre. Az ügyfelek a Fővárosi Törvényszék épületében egy fix, központi információs pultnál vagy ennek online leképzésénél hamarabb, könnyebben és gyorsabban kapnak felvilágosítást, eligazítást, tehát hatékonyabbá válik az ügyintézés. Emellett nemcsak a kezelőirodák munkájának az ügyfelekhez kapcsolódó része lesz hatékonyabb, hiszen az ügykezelői időráfordítás csökkenése és az érintett belső folyamatok átalakítása révén a kezelőirodák az egyéb feladataik elvégzésére lényegesen több időt tudnak majd fordítani.

A projekt megvalósítási folyamata 2013. november 1-jén megkezdődött, a beruházás tervezett befejezése 2014. október 31.

A projekthez kapcsolódó képek

Nemzeti fejlesztési Ügynökség, Magyarország megújul