Szervezetfejlesztés a Fővárosi Törvényszéken

Fővárosi Törvényszék                                 Új Széchenyi terv                 

A Fővárosi Törvényszék 2013. november 29. napján eredményesen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ”Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” című, ÁROP-1.2.18/A-2013 kódszámú pályázaton, mely során 28,7 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert. A „Szervezetfejlesztés a Fővárosi Törvényszéken” c. program két megvalósítási területet ölelt föl: szabálysértési eljárás reformja és a szabálytalanság-kezelés mind magasabb szintű elsajátítása.

A szabálysértési ügyszak vonatkozásában az alábbi célkitűzések kerültek meghatározásra: 1., A bírósági titkárok munkája összetételének átalakítása a peres igazságszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében.  2., A szabálysértési ügytípusok lefedettsége sablonokkal. 3., Peres csoportokban történő foglalkoztatásra átirányított titkárok száma. 4., A szabálysértési ügyszakban foglalkoztatott titkárok létszámának csökkenése a Fővárosi Törvényszék területén. (a célérték: 20%)

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon az új szabálysértési protokoll, illetőleg a teamek kialakítása 2014. év január hó 1. napjával megtörtént.

A szabálytalanság-kezelés vonatkozásában meghatározott célok: A Fővárosi Törvényszék tevékenységi területén előforduló szabálytalanságok csökkenjenek, megelőzhetőek legyenek, felismerésük és kezelésük korábban megtörténjen, valamint a szervezet működésére gyakorolt hatásuk csökkenjen. E cél eléréséhez szükség volt: 1. Szabálytalanságok tipizálásának kialakítására; 2. Vállaltuk, hogy a vizsgalapok és a vizsgák értékeléséhez szükséges szempontrendszer általánosságban alkalmazható, azaz lefedi a Fővárosi Törvényszék tevekénységi területének 80 %-át. 3. A vizsgázók és újravizsgázók aránya: A dolgozók min. 60%-a min. 80 %-os eredményt ér el a vizsgák teljesítésénél.

A szabálysértési területen létrehozott teamek működésének, valamint a szabálytalanság-kezelés módszertanának lényegét a teljesítménymenedzsment dokumentációja tartalmazza. A szervezetfejlesztési program további 4 beavatkozási területe: a folyamatoptimalizálás; minőségmenedzsment; változásmenedzsment és a tudásmegosztás.

Mindkét megvalósítási területre összegyűjtöttük a vonatkozó jogszabályokat, melyeket magyarázó szöveggel láttunk el.

A program 2013. december 1. napjával indult, s 2014. május 31. napján sikeresen befejeződött, az elért eredmények monitoringja folyamatos.

 

Budapest, 2014. május 31.

                                                                                             Illésné Dudás Erika

                                                                                                  projektvezető

Magyary program                                   Új Széchenyi terv                                                                                                   Új Széchenyi terv