17. Milyen összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni a közvetítőkkel szemben?

Amennyiben a felek felkérését egy nem bírósági közvetítő elfogadja, úgy ő lesz a vitában közvetítésre jogosult közvetítő, azonban a közvetítő a felkérést összeférhetetlenség esetén köteles visszautasítani, egyéb akadályoztatás esetén pedig visszautasíthatja. Bírósági közvetítő a közvetítői ügyet a szignálási rend szerint utasíthatja vissza, azonban a bírósághoz érkezett bírósági közvetítői eljárás lefolytatása iránti kérelmet a bíróság nem utasíthatja vissza.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 25. §-a szerint a nem bírósági közvetítő nem járhat el, ha valamelyik felet képviseli vagy valamelyik fél támogatója, a felek bármelyikének hozzátartozója, az őt foglalkoztató jogi személynek valamelyik féllel való viszonyában többségi befolyás áll fenn, a felek bármelyikével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban áll, avagy az ügyben egyébként érdekelt vagy elfogult.

A nem bírósági közvetítő köteles a feleket tájékoztatni arról a tényről, ha a felek bármelyikét a felkérést megelőző öt éven belül képviselte, vagy ha a felek bármelyikével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban állt a felkérést megelőző öt éven belül. Ha a felek a tájékoztatás alapján másként nem állapodnak meg, az ügyben a nem bírósági közvetítő nem járhat el. A felek ellenkező megállapodása hiányában az a személy, aki közvetítőként, a felek képviselőjeként vagy szakértőként részt vett a közvetítői eljárásban, továbbá tevékenységét szüneteltető közvetítő, abban a jogvitában, amely a közvetítői eljárás tárgya volt, vagy az annak alapjául szolgáló vagy az azzal összefüggő szerződésből, egyéb jogviszonyból keletkezett, nem járhat el választott bíróként, valamelyik fél képviselőjeként, vagy szakértőként.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 38/B. §-a szerint a bírósági közvetítőkre a nem bírósági közvetítőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a bírák kizárására vonatkozó (összeférhetetlenségi) szabályokkal együtt kell alkalmazni. _Ezen összeférhetetlenségi okokon túl a közvetítői eljárás során, mint közvetítő nem járhat el az ugyanazon közvetítői eljárással érintett peres vagy nemperes bírósági eljárásban eljáró bíró, továbbá az ugyanazon közvetítői eljárással érintett peres vagy nemperes bírósági eljárásban, mint bíró nem vehet részt a közvetítői eljárást lefolytató bírósági közvetítő.