18. Milyen költségei vannak a közvetítői eljárásnak?

Ha a felek nem bírósági közvetítői eljárást kezdeményeznek, akkor az eljárás díjáról az általuk felkért közvetítővel kell megállapodniuk. A közvetítői eljárás díja ilyen esetben szabad megállapodás tárgya. A közvetítő jogosult az eljárással összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek előlegezését és megtérítését követelni. A nem bírósági közvetítői eljárásban a feleknek kell megállapodniuk a díjak és költségek viselésének rendjéről valamint arról is, hogy az eljárás megszűnésekor vagy az eljárástól való elálláskor a felmerült költségeket ki és milyen arányban viselje.

Ezzel szemben a bírósági közvetítői eljárásnak illetéke nincs és a bírósági közvetítőnek sincs díja. A bírósági közvetítői eljárásban az esetlegesen felmerülő költségeket a felek vagy maguk viselik (például saját (jogi) képviselőjük díját) vagy egyenlő mértékben viselik.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 38/D. §-a értelmében a kötelező közvetítői eljárásban tartott első közvetítői megbeszélés (nem bírósági) közvetítőt megillető díja nem haladhatja meg a jogi segítőre vonatkozó, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíj egyszeri összegének és a megjelent felek számának szorzatát. Ezt követően a közvetítői eljárás díjaként a (nem bírósági) közvetítő óradíjat állapíthat meg, melynek összege nem haladhatja meg a jogi segítőre vonatkozó, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíj és a felek számának szorzatát.