19. Milyen illeték kedvezménnyel jár a közvetítői eljárás igénybevétele?

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 58. §-a értelmében a peres eljárás illetéke az amúgy fizetendő illeték 10%-a, ha a felek az első tárgyaláson egyezséget kötnek, vagy az első tárgyaláson kérik a per megszűntetését. A peres eljárás illetéke az amúgy fizetendő illeték 30%-a, ha a felek az első tárgyalást követően kérik a per megszűntetését. Az illeték az amúgy fizetendő illeték 50%-a, ha a felek az első tárgyalást követően kötnek egyezséget. Ha a felek az első tárgyalást követően közvetítői eljárásban vettek részt, és ezt követően a bíróság az egyezséget jóváhagyja, az egyébként fizetendő peres eljárás illetékek 50%-ának a közvetítő általános forgalmi adóval növelt díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét kell megfizetni, feltéve ha a közvetítői eljárást törvény nem zárja ki; a fizetendő illeték mértéke azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál.

Ha a felek a polgári eljárást megelőzően vettek részt közvetítői eljárásban, a polgári eljárás illetékének a közvetítő általános forgalmi adóval növelt - az illetékfizetésre kötelezett fél által viselt - díjával, de legfeljebb 50.000,- forinttal csökkentett összegét, de legalább az egyébként fizetendő illeték 50%-át kell megfizetni. Az illetékkedvezmény nem vehető igénybe, ha a közvetítői eljárást törvény kizárta, vagy ha a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás ellenére a megállapodással rendezett jogvita tárgyában a felek bármelyike bírósághoz fordul, kivéve, ha a per tárgya kizárólag a megállapodásban foglaltak érvényesítése.