2. Melyek a közvetítői eljárás legfőbb alapelvei?

A közvetítői eljárás két legfontosabb alapelve az önkéntesség és a közvetlenség elve. Az önkéntesség elve azt jelenti, hogy a közvetítésben csak a felek szabad akaratukból vehetnek részt, az eljárásban mindig a felek közös szándéka érvényesül és az eljárás (a törvényben meghatározott időkereten belül) a felek szándéka szerint folytatódik vagy fejeződik be. A közvetlenség elve pedig azt jelenti, hogy a közvetítői eljárásnak az elérni kívánt célt szolgáló és alapvető viselkedési normák betartásán túl alig vannak eljárási szabályai. A közvetlenség elvéből következően a közvetítő a gyorsaság érdekében akár telefonon vagy e-mailben is felveheti a kapcsolatot a felekkel a lassabb postai út igénybevétele helyett, a megbeszélésről és ülésekről jegyzőkönyv nem készül, továbbá a felek kötetlen, oldott beszélgetés keretében, a kultúrált viselkedés alapvető szabályainak megtartásával ugyan, de kötött sorrend nélkül folytatnak párbeszédet a közvetítővel és egymással.