FELHÍVÁS bírósági titkári álláshelyek betöltésére a Fővárosi Törvényszék területén

F E L H Í V Á S 

bírósági titkári álláshelyek betöltésére a Fővárosi Törvényszék területén

 

Az álláshelyekre azok jelentkezhetnek, akik már kinevezett bírósági titkárok, illetve azok jelentkezhetnek és kaphatnak kinevezést, akik az Iasz. 11. §-ának (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.

 

A titkári álláshelyre jelentkezőnek igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát - amennyiben érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleménnyel nem rendelkezik -, és annak költségét megfizeti. Titkári kinevezés esetén a vizsgálat költségét a Fővárosi Törvényszék megtéríti.

 

A jelentkezőnek mellékelnie kell:

1.) önéletrajzot,

2.) közjegyző által hitelesített jogi diploma másolatát,

3.) közjegyző által hitelesített jogi szakvizsga bizonyítvány   másolatát,

4.) hatósági erkölcsi bizonyítványt (az Iasz. 11. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak igazolására, három hónapnál nem régebbi),

5.) 2 db fényképet,

6.) nyilatkozatot

az Iasz. 13. §-ának (1) bekezdése alapján az 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásáról, illetve a 10. §-ának (2) és (3) bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról.

A kinevezés első alkalommal 6 hónap határozott időre szól.

 

Illetmény az 1997. évi LXVIII. törvény szerint.

 

A jelentkezéseket a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve postai úton (1055 Budapest,      Markó u. 27.) vagy személyesen a Fővárosi Törvényszék Elnöki Kezelőirodáján (II. em. 17.) kell benyújtani.

 

Az állással kapcsolatban bővebb információ a Fővárosi Törvényszék Személyügyi és Munkaügyi Osztályának munkatársától, Paulovits Tiborné tisztviselőtől a 354-6541-es telefonszámon kérhető.

 

Budapest, 2014. április 17.

 

                                                                      Dr. Fazekas Sándor