Pályázati felhívás a Fővárosi Törvényszék területén (Pesti Központi Kerületi Bíróság) egy fő végrehajtási ügyintézői állás betöltésére

Pályázati felhívás

A Fővárosi Törvényszék elnöke pályázatot hirdet

a Fővárosi Törvényszék területén (Pesti Központi Kerületi Bíróság)

egy fő végrehajtási ügyintézői állás betöltésére.

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény               (a továbbiakban: Vht.) 263. § (2) bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban, továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, felsőfokú iskolai végzettséggel és végrehajtási ügyintézői szakvizsgával rendelkeznek, valamint az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.

A pályázónak – az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.

A pályázathoz mellékelni kell:

a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát,

személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,

pályamunkát a 8002/2001. (IK 12.) IM tájékoztató szerint,

három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. augusztus 23., 16 óra.

A jelentkezéseket a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve, postai úton (1055 Budapest,             Markó u. 27.) vagy az Elnöki Kezelőirodán (II. em. 16.) személyesen lehet benyújtani.

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie azzal a kivétellel, hogy a 26/2015. (IX. 30.) IM rendeletben képesítési feltételként szereplő ügyviteli vizsga megszerzésére halasztás adható.

Budapest, 2019. június 26.

                                                                                                         Dr. Tatár-Kis Péter