Pályázati felhívás a Fővárosi Törvényszéken belső ellenőri állás betöltésére

                                    P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdetek a Fővárosi Törvényszéken belső ellenőri állás betöltésére.

Az állásra azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok pályázhatnak, akik a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.)        NGM rendelet 1/A. §-ában, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24/A. §-ában, továbbá az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelnek. 

A pályázónak az Iasz. 11/A. § (1) bekezdésére figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn.

A jelentkezéshez benyújtandó mellékletek:

részletes - aláírt, fényképes - szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak pontos megnevezését, időtartamát (év, hó, nap), az ellátott munka-, illetve feladatkörét, valamint személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím),

a képesítési feltételek szerinti végzettség meglétét tanúsító oklevél, valamint tanúsítvány az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételről,

igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

a jogász és közgazdász végzettség együttes megléte,

az ÁBPE-II. továbbképzés megléte,

a gazdálkodási-számviteli területen megszerzett legalább 2 éves tapasztalat.

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. január 10., 16 óra

A jelentkezéseket a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve postai úton (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy az Elnöki Kezelőirodán (II. em. 16.) személyesen lehet benyújtani.

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat elutasításra kerül.

A pályázónak a pályázati feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie azzal a kivétellel, hogy a képesítési feltételeknél feltüntetett ügyviteli vizsga megszerzésére halasztás adható.

Budapest, 2019. november 7.

                                                                                   Dr. Tatár-Kis Péter