Álláshírdetés

FELHÍVÁS

a Fővárosi Törvényszék Oktatási Csoportjánál

„oktatásszervező (tisztviselő)” munkakör betöltésére

 

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltételek:

szakirányú középfokú iskolai végzettség és ügyviteli vizsga, vagy

középfokú iskolai végzettség és szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú szakképesítés, ügyviteli vizsga.

Előnyt jelent:

a szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, illetve ezen belül is az andragógia szakterületen szerzett képesítés.

Elvárt kompetenciák:

önálló munkavégzésre való képesség mellett a csapatmunkára való készség,

rugalmasság,  

terhelhetőség, igényesség, precizitás,

jó szervezőképesség,

jó fogalmazó és kommunikációs készség,

számítástechnikai jártasság.

MS Office programcsomag készségszíntű használata.

Elvégzendő feladatok:

a képzések előkészítésével, szervezésével, megvalósításával, elszámolásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, valamint

a cateringgel kapcsolatos feladatok (pl. megrendelés, bekészítés, készletek nyilvántartása, elszámolás stb.) teljeskörű koordinálása és lebonyolítása.

A jelentkezéshez benyújtandó mellékletek:

részletes - aláírt, fényképes - szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak pontos megnevezését, időtartamát (év, hó, nap), az ellátott munka-, illetve feladatkörét, valamint személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím),

a képesítési feltételnél feltüntetett végzettséget igazoló bizonyítványok másolata (az ügyviteli vizsga megszerzésére halasztás adható),

személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.

Kinevezés esetén az illetmény megállapítása az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény rendelkezései szerint történik.

A jelentkezőnek – igazságügyi szolgálati jogviszony létesítése esetén – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket. (A már kinevezett igazságügyi alkalmazott esetében nincs szükség hatósági bizonyítvány beszerzésére).

A jelentkezés beérkezési határideje: 2022. május 10. napja, 16 óra

A munkavégzés helye: a Fővárosi Törvényszék Oktatási Csoportja (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.).

A jelentkezést – a Fővárosi Törvényszék Oktatási Csoportjához címezve – kizárólag elektronikus úton szükséges benyújtani az ftoktatas@birosag.hu e-mail címre.

A munkakörrel kapcsolatban bővebb információ a fenti e-mail címen kérhető.

Budapest, 2022. április 7.

Dr. Tatár-Kis Péter

 

 

A Fővárosi Törvényszék elnöke

felvételt hirdet személyügyi ügyintéző munkakör

betöltésére a Fővárosi Törvényszéken.

Az állásra azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok nyerhetnek felvételt, akik az alábbi képesítési feltételeknek megfelelnek:

szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és ügyviteli vizsgával rendelkeznek vagy

szakirányú középfokú iskolai végzettséggel, vagy középfokú iskolai végzettséggel és szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú szakképesítéssel és ügyviteli vizsgával rendelkeznek.

Az ügyviteli vizsga a bírósági szervezeten belül kerül megszervezésre, így arra halasztás adható.

Ellátandó feladatok:

Bírák és igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyával kapcsolatos ügyintézés, így pl.

pályázati eljárásokban való közreműködés,

bírói kirendelésekkel, valamint nyelvpótlékokkal kapcsolatos adminisztráció, ügyintézés,

okiratok és átiratok szerkesztése, nyilvántartások vezetése

Foglalkozás-egészségügyet érintő feladatokkal kapcsolatos ügyintézés, így pl.

képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítésére irányuló döntéselőkészítés,

kapcsolattartás a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval és a szervezeti egységek e körben kijelölt munkatársaival,

beosztások készítése orvosi vizsgálatokra

A munkakör betöltése szempontjából

előnyt jelent:

a szövegszerkesztésben (Word) és táblázatkezelésben (Excel) való jártasság,

a NexonHR személyzeti nyilvántartó program felhasználói szintű ismerete

elvárt kompetenciák:

jó kommunikációs készség, empátia,

önálló munkavégzés mellett együttműködésre való készség,

rendszerben való gondolkodásra való képesség,

jó fogalmazási és helyesírási készség

pontosság, terhelhetőség

Benyújtandó dokumentumok:

rövid motivációs levél, melyben a jelentkező megjelöli a munkakört érintően személyes kompetenciáit (készségek és képességek, a szakterületen való esetleges jártasság);

részletes – aláírt, fényképes – szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező eddigi munka, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak megnevezését a munkáltató feltüntetésével, továbbá tartalmazza a jogviszony pontos időtartamát, az ellátott munka-, illetve feladatkört, valamint a személyes adatokat a rövid úton történő elérhetőségekkel (telefonszám, e-mail cím);

a képesítési feltételeknél feltüntetett végzettséget igazoló oklevél, illetve bizonyítvány(ok) egyszerű másolata;

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.

Igazságügyi alkalmazott esetében nincs szükség hatósági bizonyítvány vagy igazolás benyújtására. Amennyiben a munkakörre jelentkező nem igazságügyi alkalmazott, úgy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény             (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. Felhívás§-ára figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt – kiválasztása, illetve kinevezése esetén – , hogy az Iasz. 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn.

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. május 20. napja, 16 óra

A jelentkezéseket a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve postai úton (1055 Budapest, Markó u. 27.), elektronikusan (ftszmfovez@birosag.hu) vagy személyesen (Elnöki Kezelőiroda, II. em. 16.) lehet benyújtani.

Budapest, 2022. május 3.

Dr. Tatár-Kis Péter