Álláshírdetés

A Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma munkatársakat keres jegyzőkönyvvezetői munkakörbe 

Feladatok: 

 • bírói utasítás alapján történő ügyintézés;
 • bíró által diktált szöveg leírása és szerkesztése meghatározott formátumban;
 • az elektronikus ügyintézéssel járó feladatok ellátása;
 • a tárgyalási napokon a jegyzőkre háruló feladatok ellátása;
 • a bíró egyéb, ügyviteli jellegű munkájának elősegítése;
 • a felek részére az ügyviteli szabályok szerinti tájékoztatás megadása;
 • a kezelőirodai munkatársakkal való együttműködés.

A betölteni kívánt munkakör feltételei:

 • 18. életév betöltése;
 • magyar állampolgárság;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet az Iasz. 11. § (4) bekezdésére hivatkozással;
 • legalább középfokú iskolai végzettség;
 • okirattal igazolt gépírástudás (a gyakorlati tudás megléte mellett az okirat megszerzésére két év halasztás adható);
 • Microsoft Word felhasználói ismerete.

Elvárások: 

 • precíz munkavégzés;
 • megbízhatóság.

Előnyt jelent:

 • önállóság;
 • jó problémamegoldó készség;
 • csapatmunka.

A bíróság a következőket kínálja: 

 • biztos, stabil jövedelem;
 • utazási költségtérítés igénybevétele;
 • 25 nap alapszabadság és pótszabadság külön feltételek szerint;
 • szervezett, munkaidőben történő betanítás;
 • heti 1 nap otthondolgozás;
 • családbarát munkahely;
 • munkaidő hétfőtől péntekig 8.00-16:00 óráig, de lehetőség van eltérő munkaidőben történő foglalkoztatásra is.

Munkavégzés helye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.  

Illetmény: az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvényben meghatározottak szerint. 

A jelentkezés határideje: 2022. október 10.

A jelentkezéshez csatolni szükséges: 

 • részletes – aláírt, fényképes – szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó eddigi szolgálati, munka- és egyéb munkajogi jogviszonyainak pontos megnevezését, időtartamát (év, hó, nap), az ellátott munka-, illetve feladatkörét; 
 • személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím);
 • a képesítési feltételnél feltüntetett végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát (az ügyviteli vizsga megszerzésére halasztás adható),
 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát.

A jelentkezés módja e-mailen a ftkkoll.vezeto@birosag.hu e-mail-címen, vagy postai úton a 1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3. szám alatti címen.

 

A Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma

munkatársakat keres

bírósági ügyintéző munkakörbe

NEM FELTÉTEL A SZAKMAI ELŐKÉPZETTSÉG, PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Feladatok:

 • a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III.26.) Korm. rendelet szerint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. (Kp.) törvényben foglaltak ellátása,
 • határozat-tervezetek készítése,
 • a belső elektronikus rendszerekben szükséges adminisztratív jellegű feladatok ellátása,
 • munkaidőben megtartott kötelező képzéseken való részvétel.

A betölteni kívánt munkakör feltételei:

 • 18. életév betöltése,
 • magyar állampolgárság,
 • igazgatásszervező felsőfokú iskolai végzettség, vagy jogi egyetemi végzettség,
 • informatikai ismeretek (Word felhasználó szintű használata),
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet az Iasz. 11. § (4) bekezdésére hivatkozással.

Elvárások: 

 • precíz, igényes munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • szakmai fejlődés igénye.

Előnyt jelent:

 • önállóság, rugalmasság,
 • jó problémamegoldó készség, 
 • proaktivitásra hajlandóság,
 • szakmai együttműködésre törekvés.

A bíróság a következőket kínálja:

 • biztos jövedelem,
 • utazási költségtérítés igénybevétele,
 • 26 nap alapszabadság és pótszabadság külön feltétek szerint,
 • munkaidő hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig, de lehetőség van eltérő munkaidőben történő foglalkoztatásra is,
 • távmunka lehetősége,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés társadalmilag kiemelten fontos területen,
 • szervezett, munkaidőben történő betanítás,
 • folyamatos szakmai fejlődés biztosítására szolgáló helyi- és országos képzések,
 • jogászok esetében - az ügyintézői munkakörben eltöltött idő - a jogi szakvizsgához szükséges joggyakorlati időbe beszámít,
 • jogász végzettségűek számára a szakvizsgára felkészülést segítő képzés és a vizsgára felkészülést biztosító felkészülési időkedvezmény biztosított,
 • a munkahelyi (alap)egészségügyi vizsgálatokon túl lehetőség van további egészségügyi szakellátás igénybevételére,
 • a képernyő előtti munkavégzés folytán a munkavállaló szemüvegre munkáltatói támogatást vehet igénybe,
 • barátságos munkahelyi közösség,
 • családbarát-munkahely (a munkavállalók és családjaik részére szervezett közösségépítő programok),

Munkavégzés helye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3. (Margit híd budai hídfőjénél)

Illetmény: Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint.

A jelentkezés határideje: 2022. október 10-ig

A jelentkezéshez csatolni szükséges:

 • részletes - aláírt, fényképes - szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak pontos megnevezését, időtartamát (év, hó, nap), az ellátott munka-, illetve feladatkörét, valamint személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím),
 • a képesítési feltételnél feltüntetett végzettséget igazoló bizonyítványok másolata (az ügyviteli vizsga megszerzésére halasztás adható),
 • személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.

A jelentkezés módja e-mailen a ftkkoll.vezeto@birosag.hu e-mail-címen, vagy postai úton a 1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3. szám alatti címen.

 

FELHÍVÁS

a Fővárosi Törvényszék Oktatási Csoportjánál

„oktatásszervező (tisztviselő)” munkakör betöltésére

 

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltételek:

szakirányú középfokú iskolai végzettség és ügyviteli vizsga, vagy

középfokú iskolai végzettség és szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú szakképesítés, ügyviteli vizsga.

Előnyt jelent:

a szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, illetve ezen belül is az andragógia szakterületen szerzett képesítés.

Elvárt kompetenciák:

önálló munkavégzésre való képesség mellett a csapatmunkára való készség,

rugalmasság,  

terhelhetőség, igényesség, precizitás,

jó szervezőképesség,

jó fogalmazó és kommunikációs készség,

számítástechnikai jártasság.

MS Office programcsomag készségszíntű használata.

Elvégzendő feladatok:

a képzések előkészítésével, szervezésével, megvalósításával, elszámolásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, valamint

a cateringgel kapcsolatos feladatok (pl. megrendelés, bekészítés, készletek nyilvántartása, elszámolás stb.) teljeskörű koordinálása és lebonyolítása.

A jelentkezéshez benyújtandó mellékletek:

részletes - aláírt, fényképes - szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó eddigi munka-, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak pontos megnevezését, időtartamát (év, hó, nap), az ellátott munka-, illetve feladatkörét, valamint személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím),

a képesítési feltételnél feltüntetett végzettséget igazoló bizonyítványok másolata (az ügyviteli vizsga megszerzésére halasztás adható),

személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.

Kinevezés esetén az illetmény megállapítása az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény rendelkezései szerint történik.

A jelentkezőnek – igazságügyi szolgálati jogviszony létesítése esetén – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket. (A már kinevezett igazságügyi alkalmazott esetében nincs szükség hatósági bizonyítvány beszerzésére).

A jelentkezés beérkezési határideje: 2022. május 10. napja, 16 óra

A munkavégzés helye: a Fővárosi Törvényszék Oktatási Csoportja (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.).

A jelentkezést – a Fővárosi Törvényszék Oktatási Csoportjához címezve – kizárólag elektronikus úton szükséges benyújtani az ftoktatas@birosag.hu e-mail címre.

A munkakörrel kapcsolatban bővebb információ a fenti e-mail címen kérhető.

Budapest, 2022. április 7.

Dr. Tatár-Kis Péter

 

 

A Fővárosi Törvényszék elnöke

felvételt hirdet személyügyi ügyintéző munkakör

betöltésére a Fővárosi Törvényszéken.

Az állásra azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok nyerhetnek felvételt, akik az alábbi képesítési feltételeknek megfelelnek:

szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és ügyviteli vizsgával rendelkeznek vagy

szakirányú középfokú iskolai végzettséggel, vagy középfokú iskolai végzettséggel és szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú szakképesítéssel és ügyviteli vizsgával rendelkeznek.

Az ügyviteli vizsga a bírósági szervezeten belül kerül megszervezésre, így arra halasztás adható.

Ellátandó feladatok:

Bírák és igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyával kapcsolatos ügyintézés, így pl.

pályázati eljárásokban való közreműködés,

bírói kirendelésekkel, valamint nyelvpótlékokkal kapcsolatos adminisztráció, ügyintézés,

okiratok és átiratok szerkesztése, nyilvántartások vezetése

Foglalkozás-egészségügyet érintő feladatokkal kapcsolatos ügyintézés, így pl.

képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítésére irányuló döntéselőkészítés,

kapcsolattartás a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval és a szervezeti egységek e körben kijelölt munkatársaival,

beosztások készítése orvosi vizsgálatokra

A munkakör betöltése szempontjából

előnyt jelent:

a szövegszerkesztésben (Word) és táblázatkezelésben (Excel) való jártasság,

a NexonHR személyzeti nyilvántartó program felhasználói szintű ismerete

elvárt kompetenciák:

jó kommunikációs készség, empátia,

önálló munkavégzés mellett együttműködésre való készség,

rendszerben való gondolkodásra való képesség,

jó fogalmazási és helyesírási készség

pontosság, terhelhetőség

Benyújtandó dokumentumok:

rövid motivációs levél, melyben a jelentkező megjelöli a munkakört érintően személyes kompetenciáit (készségek és képességek, a szakterületen való esetleges jártasság);

részletes – aláírt, fényképes – szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező eddigi munka, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak megnevezését a munkáltató feltüntetésével, továbbá tartalmazza a jogviszony pontos időtartamát, az ellátott munka-, illetve feladatkört, valamint a személyes adatokat a rövid úton történő elérhetőségekkel (telefonszám, e-mail cím);

a képesítési feltételeknél feltüntetett végzettséget igazoló oklevél, illetve bizonyítvány(ok) egyszerű másolata;

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.

Igazságügyi alkalmazott esetében nincs szükség hatósági bizonyítvány vagy igazolás benyújtására. Amennyiben a munkakörre jelentkező nem igazságügyi alkalmazott, úgy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény             (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. Felhívás§-ára figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt – kiválasztása, illetve kinevezése esetén – , hogy az Iasz. 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn.

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. május 20. napja, 16 óra

A jelentkezéseket a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve postai úton (1055 Budapest, Markó u. 27.), elektronikusan (ftszmfovez@birosag.hu) vagy személyesen (Elnöki Kezelőiroda, II. em. 16.) lehet benyújtani.

Budapest, 2022. május 3.

Dr. Tatár-Kis Péter