20. Milyen illeték kedvezménnyel jár a közvetítői eljárás igénybevétele?

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 58. §-a értelmében a peres eljárás illetéke az amúgy fizetendő illeték 10%-a, ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig - közigazgatási perben legkésőbb az első tárgyalásig, tárgyaláson kívüli elbírálás esetén az ítélet meghozatala előtt -egyezséget kötnek, vagy kérik a per megszűntetését.

A peres eljárás illetéke az amúgy fizetendő illeték 30%-a, ha a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát - közigazgatási perben az első tárgyalást - követően az eljárás szüneteléssel vagy a felperes keresetétől való elállása folytán szűnik meg, illetve az eljárás megszüntetését a felek közösen kérik.

Az illeték az amúgy fizetendő illeték 50%-a, ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát - közigazgatási perben az első tárgyalást - követően kötnek egyezséget. Ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát - közigazgatási perben az első tárgyalást követően közvetítői eljárásban vettek részt, majd egyezséget kötnek és azt a bíróság jóváhagyja, az egyébként fizetendő peres eljárás illetékek 50%-ának a közvetítő általános forgalmi adóval növelt díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét kell megfizetni, ha a közvetítői eljárást törvény nem zárta ki. A fizetendő illeték mértéke ekkor sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál.

Ha a felek a polgári eljárást megelőzően vettek részt közvetítői eljárásban, a polgári eljárás illetékének a közvetítő általános forgalmi adóval növelt - az illetékfizetésre kötelezett fél által viselt - díjával, de legfeljebb 50.000,- forinttal csökkentett összegét, de legalább az egyébként fizetendő illeték 50%-át kell megfizetni. Az illetékkedvezmény nem vehető igénybe, ha a közvetítői eljárást törvény kizárta, vagy ha a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás ellenére a megállapodással rendezett jogvita tárgyában a felek bármelyike bírósághoz fordul, kivéve, ha a per tárgya kizárólag a megállapodásban foglaltak érvényesítése.