Dr. Vathy Ákosról elnevezett díjat alapított a Fővárosi és a Nyíregyházi Törvényszék

"Dr. Vathy Ákos-díj” alapításáról szóló megállapodást írt alá 2017. március 24-én dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke. Az ünnepélyes díjátadó rendezvényen a megszűnő dr. Vathy Ákos Alapítvány kuratóriuma olyan fiatal bíróknak adott át elismeréseket, akik az ítélkezés területén végzett szakmai tevékenységükkel és példaértékű emberi tulajdonságaikkal hozzájárultak az 1995-ben elhunyt dr. Vathy Ákos büntetőbíró által vallott és megvalósított szakmai és emberi értékek megőrzéséhez.

Az ünnepélyes díjátadás díszvendégei voltak az alapítvány volt és jelenlegi kuratóriumi tagjai, alapítói, dr. Vathy Ákos családtagjai és volt kollégái. Meghívottként részt vettek dr. Cserni János, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője, valamint a Fővárosi és a Nyíregyházi Törvényszék bírósági vezetői, bírái és titkárai.

A jelenlévők először dr. Vathy Ákos testvérére, az alapítvány egyik alapítójára, a nemrégiben elhunyt Vathy Zsuzsa írónőre, a szociográfiai szépirodalom jeles képviselőjére emlékeztek. A családtagok közül Vathy Magdolna szólalt fel, aki megköszönte a két törvényszék elnökének, hogy a mai díjalapítással továbbra is lehetővé teszik testvére, dr. Vathy Ákos emlékének megőrzését.

Dr. Kozma Istvánné, büntető ügyszakos tanácselnök egykori kollégájára, dr. Vathy Ákosra emlékezve elmondta, hogy szakmai és emberi hozzáállása ma is példaértékű. Munkája elismerést váltott ki mind közvetlen munkatársai, mind a jogászi hivatás művelői körében. Fővárosiként 1971-ben a Kisvárdai Városi Bíróságon kezdte bírói pályafutását, ahol később elnökhelyettes, majd elnök is volt, ezt követően lett a Nyíregyházi Városi Bíróság elnöke. Felidézte: amellett, hogy elbűvölő személyiség volt és őszinte figyelemmel fordult a fiatal kollégák felé, szakmai hozzáállása is példaértékű volt. Folyamatosan képezte magát és bíróként a legnehezebb megítélésű ügyeket tárgyalta. Mindenkit tanulásra és maximális teljesítményre inspirált. Bár 1988-ban Nyíregyházáról a a Fővárosi Bíróság büntető ügyszakos elnökhelyettese lett, volt kollégáival továbbra is ápolta a kapcsolatot.

Máziné dr. Szepesi Erzsébet, a Fővárosi Ítélőtábla büntető ügyszakos tanácselnöke, az alapítvány volt kurátora rövid visszatekintésében elmondta, az 1995-ben létrehozott alapítvány névadója példaképül szolgálhat a jövő nemzedékének, az általa létrehozott értékek megőrzését, emlékének ápolását tekintette fő céljának az alapítvány. Dr. Vathy Ákos halála után az akkori Fővárosi Bíróság és a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Bíróság büntető kollégiumának munkatársai, valamint Vathy Ákos hozzátartozói voltak az alapítók. Elmondta, hogy ő 13 évig volt a kuratórium elnöke, ez alatt 20 fiatal bíró vehette át az alapítvány díját, akik a mai napig büszkék az elismerésre. Kiemelte az alapítvány jelmondatát, amely az emlékplaketten is szerepel: „A jog a jó és a méltányos művészete.”

Ezt követően dr. Surányi József, a Fővárosi Törvényszék büntető ügyszakos tanácselnöke, a kuratórium elnöke bejelentette, hogy az elmúlt években az alapítvány megvalósította az alapító okiratban megfogalmazott célkitűzéseket, s bár a mai napon adnak át utoljára az alapítvány nevében díjakat, Vathy Ákos emlékének méltó továbbélését jelenti a két törvényszék megállapodása. Ezt követően ismertette, hogy a kuratórium 2016. évi döntése alapján a mai napon három büntető ügyszakos bíró - dr. Metzing Márton, a Fővárosi Törvényszékről, dr. Sándor Erika, a Pesti Központi Kerületi Bíróságról, valamint dr. Sörös László a Vásárosnaményi Járásbíróságról – veheti át a pénzdíjazással, oklevéllel és emléklappal járó elismerést, akik átlagon felüli jó munkájukkal, szakmai alázatukkal és teljesítményükkel, bírósági vezetőik javaslata alapján érdemelték ki a díjat.

Dr. Horváth Géza a Nyíregyházi Törvényszék tanácselnöke, valamint dr. Frech Ágnes korábbi fővárosi törvényszéki büntető kollégiumvezető, volt kuratóriumi tagok méltatták a díjazottakat. Kiemelték, hogy mindhárom bíró szakmai munkája, felkészültsége és emberi magatartása példaértékű, munkabírásuk kiemelkedő, és hisznek abban, hogy hivatásuk gyakorlása szolgálat.

Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke elmondta, nagy megtiszteltetés abban a csodálatos esküdtszéki teremben köszönteni a díjazottakat, ahol dr. Vathy Ákos is tárgyalt. Hangsúlyozta: a mai nap egyszerre emlékezés, ünnepelés és folytatás. Visszaemlékezett, hogy ugyanabban az évben – 1988-ban – kapott bírói kinevezést, amikor dr. Vathy Ákos a Fővárosi Bíróság elnökhelyettese lett és büszkén vallja tanítványának magát. Kiemelte, hogy szigorú szakmaisága mellett, kíváncsi volt a fiatal bírák nehézségeire, rendszeres konzultációi baráti beszélgetésekké alakultak. Azt is tudta, hogy mikor engedheti el a bírák kezét, mikortól nem pályakezdők már – tanítása útravalóul szolgált.

A mai napon díjazott bíráknak elmondta, hogy ez nemcsak elismerés, hanem egyben teher és felelősség is, azt az értékrendet kell továbbvinniük, amit Vathy Ákos képviselt.

Az ünnepelés mellett szólt a folytatásról is: Vathy Ákosról emlékkönyv készül, valamint egy „Arcképcsarnok” című kiadvány fogja bemutatni az alapítvány 23 díjazottját.

Dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke megköszönte az alapítvány eddigi működését, gratulált a díjazottaknak, majd a kezdeményezés továbbéléséről szólva elmondta, hogy a két törvényszék szeretné továbbra is megőrizni Vathy Ákos emlékét, mintává tenni a fiatal kollégák számára emberi és szakmai magatartását. Ezért a Nyíregyházi Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék dr. Vathy Ákos tiszteletére, a róla elnevezett és megszüntetésre kerülő alapítvány célkitűzéseinek folytatására, a mindkét törvényszéken dolgozó kezdő bírók és bírósági titkárok szakmai munkájának ösztönzésére és elismerésére „dr. Vathy Ákos-díj” elnevezéssel díjat alapít. A „dr. Vathy Ákos-díj” célja a büntető és civilisztika területén dolgozó bírósági titkárok és a legfeljebb tíz éves bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkező kezdő bírók elismerése. A díjazottak kiválasztása szakmai pályázat útján történik, a nyertes pályaművek kiválasztásáról és a díjazottak személyéről az alapító törvényszékek elnökei által évenként delegált két-két tagból álló négy fős bizottság dönt. A pályázatot első alkalommal 2018-ban írják ki.

Az esemény zárásaként a dr. Fazekas Sándor a Fővárosi Törvényszék elnöke és dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke aláírták a két intézmény között létrejött megállapodást és megköszönték a dr. Vathy Ákos Alapítvány kuratóriumának eddig végzett munkáját.