Általános tájékoztató a bíróságra idézett tanúk részére

1. A bíróság épületének megközelítése:

A bíróság épületének környezetében a gépjárművel várakozás ingyenes /'díjfizetés köteles.

 

2. A tanú köteles az idézésben szereplő időpontban kihallgatható állapotban és az eljárás méltóságához illő öltözetben megjelenni a bíróságon. A tanúnak a tárgyalásra magával kell hoznia az idéző végzését és a személyazonosításra alkalmas okmányait, továbbá azokat az okiratokat, amelyekre a bíróság az idéző végzésben felhívta.

 

A bíróság épületébe történő belépést biztonsági vizsgálat előzi meg, az épületbe 14 éven aluli gyermek csak kivételesen, különösen indokolt esetben léphet be.

 

3. A munkáltatónak kötelessége a tanúkihallgatás idejére a munkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni, amennyiben az idéző végzést a munkavállaló bemutatja a munkáltatójának. A tanú a kihallgatását követően kérheti a tárgyalásvezető bírót, hogy megjelenéséről igazolást állítson ki.

 

A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült tényleges és igazolt költségeit (úti-, és egyéb költség) a 14/2008. (VI. 27.) IRM rendeletben meghatározott esetben és mértékben a bíróság megállapítja és megtéríti. A tanúnak a díjigény előterjesztésekor szükséges felmutatnia az utazáshoz igénybe vett menetjegyet vagy az igény megalapozottságát igazoló egyéb okiratot. A kérelmet a kihallgatást követően lehet előterjeszteni.

 

4. A tanú az idézésben feltüntetett tárgyalási időpontban való megjelenés kötelezettsége alól írásban, előzetesen, az ügyszámra hivatkozással elháríthatatlan akadály esetén kimentheti magát, mellyel egyidejűleg a távollét okát is igazolnia kell (pl. orvosi igazolás, vagy menetjegy másolatának csatolása utazás esetén). Ha a bíróság a kimentést elfogadja, a tanút egy következő időpontra fogja idézni.

 

Az igazolatlan távolmaradás jogkövetkezményeit az idézés tartalmazza.

 

5. Amennyiben további kérdése merül fel a tanúként történő megjelenésével kapcsolatban, azokról a bíróság tanúgondozója ad felvilágosítást.

 

A bíróság felhívja a tanú figyelmét, hogy a tanúgondozó a konkrét ügyben, amelyben a tanúnak vallomást kell tennie, nem adhat érdemi felvilágosítást és jogi tanácsot. A tanúgondozó a tanú ügyre vonatkozó nyilatkozatát nem hallgathatja meg és nem foglalhatja jegyzőkönyvbe.