BTFR / ÜIR

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a bírósági elektronikus ügyintézési szolgáltatások köre 2020. január 1-jétől tovább bővült.

Az új Ügyfél Iratbetekintő Rendszer (ÜIR) lehetővé teszi, hogy a jóváhagyott betekintési kérelemmel rendelkező ügyfél online megtekinthesse – a zártan kezelt bírósági iratokon kívül – az E-aktában elektronikusan rendelkezésre álló iratokat. Az E-akta a https://eakta.birosag.hu/ portálon érhető el.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az ÜIR rendszer nem azonos a Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztető Rendszerrel (BETFR), amely révén a peres felek és képviselőik az ügyek egyes lajstromadatairól tájékozódhatnak, továbbá  meghatározott eljárási cselekményekről sms-ben, vagy e-mailben értesítést kaphatnak. A BETFR elérhetősége: https://e-ugyintezes.birosag.hu/

Az E-ügyintézési szolgáltatásokról részletesebb tájékoztatást találhat az alábbi hírben:
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/itt-erheto-el-az-e-akta-es-tovabbi-e-ugyintezesi-szolgaltatasok