TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm.rendeletről A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (Vht.) érintően

2020. március 31. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm.rendelet.

I. HATÁLYBALÉPÉS

A Korm.rendelet – főszabály szerint - 2020. március 31. napján 15 órakor lépett hatályba.
 

II. AZ ÜGYFELEKET KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló rendelkezések

    A bíróság a veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtási eljárást nem rendel el

    a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve a 1347/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, a Tanács 2201/2003/EK rendeletének (a továbbiakban: Brüsszel IIa.) alapján, valamint
    a jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelére vonatkozó kérelem alapján.

    A fenti okok miatt folyamatban lévő végrehajtás eljárásban az önálló bírósági végrehajtó helyszíni eljárási cselekményt, intézkedést nem foganatosíthat.

    A végrehajtási eljárás elrendelésére, valamint a foganatosításnál az eljárásra vonatkozó határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődnek.

 
Kapcsolódó hivatkozások

    A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó tájékoztató
    A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, büntetőeljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató
    A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes,"bíróságok szervezetéről és igazgatásáról" szóló tájékoztató
    A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, polgári nemperes eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató
    A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, közigazgatási bírósági eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató
    A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, polgári peres eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató