Elnöki intézkedés az új koronavírus (COVID-19) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzet miatt

2020.El.II.B.9/209.

Elnöki intézkedés az új koronavírus (COVID-19) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzet miatt

(kivonata)

6. Az épületekbe történő belépés és az épületekben tartózkodás, valamint az ügyfélfogadás rendje a 40/2020. (III. 1) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idejére

6.1. A Fővárosi Törvényszék és területén működő bíróságok épületeibe történő be- és kiléptetés rendjéről szóló 5. számú szabályzat rendelkezéseitől eltérően:

a) A bíróság épületében ügyfél a veszélyhelyzet idején a bíróságok működéséről és a bírósági épületek használati rendjéről szóló 47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE határozat 4. pontjában meghatározott követelmény teljesülése esetén, kizárólag az eljárási cselekmény foganatosításának ideje alatt és csak a kijelölt közlekedési utakat és helyiségeket használva tartózkodhat.

b) A bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy kizárólag a feladat ellátásához szükséges ideig, a megfelelő védőfelszerelés használata esetén tartózkodhat a bíróság épületében.