Közigazgatási és munkaügyi bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapok elérhetőségei

2020. április 1-jétől megváltozott, hogy mely bíróságok járnak el közigazgatási és munkaügyi ügyekben. Ennek megfelelően az új hatásköri szabályokhoz igazodóan az OBH által publikált ÁNYK űrlapok is módosításra kerültek.

Fontos tudnivaló, hogy a módosítással érintett űrlapokon kizárólag a 2020. április 1. napján hatályba lépett szabályok szerinti bíróságokra lehet benyújtani beadványt. Az ÁNYK szabályainak nem megfelelően kitöltött űrlapokat a bíróság informatikai rendszere sikertelen lajstromozási üzenettel visszautasítja. Közigazgatási és munkaügyi peres ügyekben érintett, módosuló űrlapok a K01, K02, K03, M02, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P21, P21, P22, P23, P25, P28; nemperes ügyekben pedig a KMB01, KMB02, KMB03, NP12, NP13, NP14.

Amennyiben a hatásköri változással érintett ügyben a korábbi ügyszámra szükséges beadványt benyújtani, újonnan publikált űrlapként a 2020. április 1. napját megelőző szabályok szerint biztosít lehetőséget közigazgatási és munkaügyi peres eljárásokban a P27, nemperes eljárásokban az NP15 ÁNYK űrlap.

A fenti módosításokkal párhuzamosan módosult a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény is, amely új eljárásként bevezette a Kúrián a jogegységi panasz eljárást. Jogegységi panaszt kizárólag 2020. július 1. napját követően meghozott kúriai határozattal szemben lehet benyújtani. A jogegységi panasz eljáráshoz igazodóan a kérelem benyújtására két új űrlap került rendszeresítésre: civilisztikai ügyekben a P30, büntető ügyekben a B30. A jogegységi panasz eljárásban benyújtható beadványokhoz a P12, P13, P23, B23 és az ügyészség számára a B101 űrlap a megfelelő ügycsoport betűjel kiválasztásával biztosít lehetőséget.

Módosításra kerültek a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő FMH01 és FMH02 számú ÁNYK űrlapok, továbbá a végrehajtási eljárásokban alkalmazott VH01, VH02, VH10, VH11 és VH12 számú űrlapok is. A címzettként meg nem jelölhető bíróságok a Büsz. 75/C. § (2d) bekezdésére tekintettel haladéktalanul törlésre kerültek az űrlapokról.

A módosított űrlapok ITT érhetők el.