A Fővárosi Törvényszék elnöke felvételt hirdet személyügyi ügyintéző munkakör betöltésére a Fővárosi Törvényszéken

Az állásra azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok nyerhetnek felvételt, akik az alábbi képesítési feltételeknek megfelelnek:

szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és ügyviteli vizsgával rendelkeznek vagy

szakirányú középfokú iskolai végzettséggel, vagy középfokú iskolai végzettséggel és szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú szakképesítéssel és ügyviteli vizsgával rendelkeznek.

Az ügyviteli vizsga a bírósági szervezeten belül kerül megszervezésre, így arra halasztás adható.

Ellátandó feladatok:

Bírák és igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyával kapcsolatos ügyintézés, így pl.

pályázati eljárásokban való közreműködés,

bírói kirendelésekkel, valamint nyelvpótlékokkal kapcsolatos adminisztráció, ügyintézés,

okiratok és átiratok szerkesztése, nyilvántartások vezetése

Foglalkozás-egészségügyet érintő feladatokkal kapcsolatos ügyintézés, így pl.

képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítésére irányuló döntéselőkészítés,

kapcsolattartás a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval és a szervezeti egységek e körben kijelölt munkatársaival,

beosztások készítése orvosi vizsgálatokra

A munkakör betöltése szempontjából

előnyt jelent:

a szövegszerkesztésben (Word) és táblázatkezelésben (Excel) való jártasság,

a NexonHR személyzeti nyilvántartó program felhasználói szintű ismerete

elvárt kompetenciák:

jó kommunikációs készség, empátia,

önálló munkavégzés mellett együttműködésre való készség,

rendszerben való gondolkodásra való képesség,

jó fogalmazási és helyesírási készség

pontosság, terhelhetőség

Benyújtandó dokumentumok:

rövid motivációs levél, melyben a jelentkező megjelöli a munkakört érintően személyes kompetenciáit (készségek és képességek, a szakterületen való esetleges jártasság);

részletes – aláírt, fényképes – szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező eddigi munka, szolgálati és egyéb munkajogi jogviszonyainak megnevezését a munkáltató feltüntetésével, továbbá tartalmazza a jogviszony pontos időtartamát, az ellátott munka-, illetve feladatkört, valamint a személyes adatokat a rövid úton történő elérhetőségekkel (telefonszám, e-mail cím);

a képesítési feltételeknél feltüntetett végzettséget igazoló oklevél, illetve bizonyítvány(ok) egyszerű másolata;

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről.

Igazságügyi alkalmazott esetében nincs szükség hatósági bizonyítvány vagy igazolás benyújtására. Amennyiben a munkakörre jelentkező nem igazságügyi alkalmazott, úgy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény             (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt – kiválasztása, illetve kinevezése esetén – , hogy az Iasz. 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn.

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. május 20. napja, 16 óra

A jelentkezéseket a Fővárosi Törvényszék elnökéhez címezve postai úton (1055 Budapest, Markó u. 27.), elektronikusan (ftszmfovez@birosag.hu) vagy személyesen (Elnöki Kezelőiroda, II. em. 16.) lehet benyújtani.