Budai Központi Kerületi Bíróság

Cím
1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.
Levelezési cím
1525 Bp. Pf.: 223
Központi telefonszám
+36 1 391 4930
E-mail cím
bkkb.elnokseg@birosag.hu
Elnök
Kárásziné dr. Kicsiny Noémi Klára
Elnökhelyettes
dr. Bárány Mária

Ügyfélfogadási rend

Közlemény

2021. március 6. napján kihirdetésre került a Kormány 112/2021. (III. 6.) rendelete a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről.


A 2021. március 8. napján hatályba lépő kormányrendelet ügyfeleket érintő legfontosabb rendelkezése, hogy szünetel a bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás, valamint a jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfelek számára az ügyfélsegítő szolgáltatás. A beadványokat elektronikus vagy postai úton lehet benyújtani, illetve a bíróságok bejáratánál található gyűjtőszekrénybe lehet elhelyezni.


A kormányrendelet a szigorított védekezés idejére eltérő szabályokat rendel alkalmazni többek között a polgári, büntető, közigazgatási, szabálysértési bírósági eljárásokat érintően. A rendelkezések a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmények lefolytatásának lehetőségét szűkítik, és az írásbeliséget helyezik előtérbe (pl.: írásbeli vallomástétel lehetősége, írásbeli nyilatkozatok bíróság általi beszerzése stb.), ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát a járvány elleni védekezés jegyében.


A bíróság az eljárási cselekményeket (pl.: tárgyalás, nyilvános ülés stb.) lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján foganatosítja. Büntető ügyszakban – fő szabályként – tárgyalást és nyilvános ülést 2021. április 19-ét követő időpontra kell kitűzni, illetve elhalasztani, ha az eljárási cselekmény telekommunikációs eszköz útján nem tartható meg.


Bírósági eljárásokat továbbra is lehet kezdeményezni, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus ügyindítás. Az ügyindításhoz ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztráció szükséges. 


A jogszabály által érintett bírósági eljárásokról készített részletes ügyféltájékoztatók az alábbi linkeken érhetőek el:


TÁJÉKOZTATÓ - a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet bírósági szervezetet érintő rendelkezéseiről


TÁJÉKOZTATÓ - a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet civilisztikai ügyszakot érintő rendelkezéseiről


TÁJÉKOZTATÓ - a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet büntető ügyszakot érintő rendelkezéseiről

Titkárság
Telefon: +36 1 391 4980 Kizárolag az elnöki ügyvitel kereteibe tartozó ügyekben!
Kezelőirodák
Naponta 8:00 -11.00, szerdán 8:00-15:00 óráig
Ügyfélsegítő (eljárásjogi segítségnyújtás): szerda 8:00 - 15:00 óráig

Büntető iroda: 4122, 4112 mellék

Családjogi iroda: 4124, 4114 mellék

Érkeztető iroda: 4504 mellék

Perenkívüli és végrehajtási iroda: 4128, 4116, 4125 mellék

Vagyonjogi iroda: 4117, 4127 mellék

Megközelíthetőség autóval

GPS: 47.520099,18.977838

Akadálymentes megközelíthetőség

Az épület akadálymentes kialakítású, a főbejárat felől akadálymentesen megközelíthető.

Az épületben hangos térkép, hangbemondásos felvonó, indukciós hurokerősítő és akadálymentesített infoterminál található.

Veszélyhelyzet esetére védett tér került kialakításra: 10 irattár, fszt 14., I. em. 108.,

II. em. 207., II em. 217., III. em., 302., IV. em. 402.

Akadálymentes tárgyalóterem biztosítása az 06 1 391 4930 elérhetőségein igényelhető.