Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Cím
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 78-82.
Levelezési cím
1751 Bp. Pf. 96.
Központi telefonszám
+36 1 277 0044
+36 1 278 5900
FAX: +36 1 276 6312
E-mail cím
csepel.elnokseg@birosag.hu Nem használható folyamatban lévő vagy befejezett bírósági eljárásokban beadvány benyújtására!
Elnök
Dr. Filipp Mónika Julianna
Elnökhelyettes
Dr. Demeter Andrea

Ügyfélfogadási rend

Közlemény
TiszteIt Ügyfeleink!

2021. július 7. napjától az előzetes regisztráció az iratbetekintési jog gyakorlása, valamint az Ügyfélsegítő igénybevétele céljából lehetséges és legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés időpontját megelőző munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig terjeszthető elő. Iratbetekintés céljából az előzetes regisztráció során maximum 5 munkanappal későbbi időpont foglalható.

Az előzetes regisztrációt a Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok elektronikus úton, ennek hiányában telefonon biztosítják. Az előzetes regisztráció technikai feltételei, részletes szabályai elérhetőek a Fővárosi Törvényszék internetes honlapján.

A tárgyalótermek korlátozott befogadóképessége miatt a fokozott érdeklődésre számot tartó tárgyalásokon a bíróság az épületeibe való be- és kilépés, valamint a tárgyalás rendjének megtartása érdekében kötelező előzetes regisztrációt rendelhet el. Az így elrendelt regisztrációs kötelezettségről a bíróság a helyben szokásos módon, azaz a honlapján (https://fovarositorvenyszek.birosag.hu) keresztül tájékoztatja az állampolgárokat, valamint a sajtó képviselőit. A regisztrációs felhívások a honlap Híreink rovatában, valamint a Sajtóközlemények rovatba feltöltött úgynevezett tárgyalási jegyzékekben jelennek meg.

A regisztrációk minden esetben a felhívásban szereplő határidőig terjeszthetők elő az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen. A hallgatóság tagjai és a sajtó képviselői az előzetes regisztrációhoz kötött nyilvános eljárási cselekményeken a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztályának visszaigazolását követően vehetnek részt.

Felhívás

Ügyféltájékoztató

Ügyfeleink papír alapon benyújtandó beadványaikat elsősorban postai úton, vagy az épületben/épület előtt található gyűjtőládába való elhelyezés útján nyújthatják be.
Elnöki, elnökhelyettesi félfogadás
Bírósági vezetők e-mail elérhetősége: csepel.elnokseg@birosag.hu
Bírósági vezetők telefaxszáma: +36 1 276 6312

Minden hónap első szerdáján 9:00 - 11:00 előzetes egyeztetés alapján

Kezelőirodák
Tel.: +361/278-5900
Fax: +361/276-1165

Ügyfélfogadás:
H - K - Cs - P: 8:15 - 11
Szerda: 8:15 - 15:30

Ügyvédeknek péntek délelőttönként soron kívüli ügyintézést biztosítunk!

Ügyfélsegítő (eljárásjogi segítségnyújtás) : szerda 8:15 - 15:00

Megközelíthetőség autóval

GPS: 47.432776,19.068035

Akadálymentes megközelíthetőség

Az épület akadálymentes kialakítású, a főbejárat felől akadálymentesen megközelíthető.