Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Cím
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 78-82.
Levelezési cím
1751 Bp. Pf. 96.
Központi telefonszám
+36 1 277 0044
+36 1 278 5900
FAX: +36 1 276 6312
E-mail cím
csepel.elnokseg@birosag.hu Nem használható folyamatban lévő vagy befejezett bírósági eljárásokban beadvány benyújtására!
Elnök
Dr. Filipp Mónika Julianna
Elnökhelyettes
Dr. Demeter Andrea

Ügyfélfogadási rend

Közlemény

2021. március 6. napján kihirdetésre került a Kormány 112/2021. (III. 6.) rendelete a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről.


A 2021. március 8. napján hatályba lépő kormányrendelet ügyfeleket érintő legfontosabb rendelkezése, hogy szünetel a bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás, valamint a jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfelek számára az ügyfélsegítő szolgáltatás. A beadványokat elektronikus vagy postai úton lehet benyújtani, illetve a bíróságok bejáratánál található gyűjtőszekrénybe lehet elhelyezni.


A kormányrendelet a szigorított védekezés idejére eltérő szabályokat rendel alkalmazni többek között a polgári, büntető, közigazgatási, szabálysértési bírósági eljárásokat érintően. A rendelkezések a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmények lefolytatásának lehetőségét szűkítik, és az írásbeliséget helyezik előtérbe (pl.: írásbeli vallomástétel lehetősége, írásbeli nyilatkozatok bíróság általi beszerzése stb.), ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát a járvány elleni védekezés jegyében.


A bíróság az eljárási cselekményeket (pl.: tárgyalás, nyilvános ülés stb.) lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján foganatosítja. Büntető ügyszakban – fő szabályként – tárgyalást és nyilvános ülést 2021. április 19-ét követő időpontra kell kitűzni, illetve elhalasztani, ha az eljárási cselekmény telekommunikációs eszköz útján nem tartható meg.


Bírósági eljárásokat továbbra is lehet kezdeményezni, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus ügyindítás. Az ügyindításhoz ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztráció szükséges. 


A jogszabály által érintett bírósági eljárásokról készített részletes ügyféltájékoztatók az alábbi linkeken érhetőek el:


TÁJÉKOZTATÓ - a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet bírósági szervezetet érintő rendelkezéseiről


TÁJÉKOZTATÓ - a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet civilisztikai ügyszakot érintő rendelkezéseiről


TÁJÉKOZTATÓ - a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet büntető ügyszakot érintő rendelkezéseiről

Elnöki, elnökhelyettesi félfogadás
Bírósági vezetők e-mail elérhetősége: csepel.elnokseg@birosag.hu
Bírósági vezetők telefaxszáma: +36 1 276 6312

Minden hónap első szerdáján 9:00 - 11:00 előzetes egyeztetés alapján

Kezelőirodák
Tel.: +361/278-5900
Fax: +361/276-1165

Ügyfélfogadás:
H - K - Cs - P: 8:15 - 11
Szerda: 8:15 - 15:30

Ügyvédeknek péntek délelőttönként soron kívüli ügyintézést biztosítunk!

Ügyfélsegítő (eljárásjogi segítségnyújtás) : szerda 8:15 - 15:00

Megközelíthetőség autóval

GPS: 47.432776,19.068035

Akadálymentes megközelíthetőség

Az épület akadálymentes kialakítású, a főbejárat felől akadálymentesen megközelíthető.