Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma

Cím
1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.
Levelezési cím
1535 Budapest, Pf: 806.
Központi telefonszám
+36 1 346 2100
Fax: 346-2120
E-mail cím
ftkkoll.vezeto@birosag.hu
kollégiumvezető
dr. Barsi-Fodor Bea Éva

Ügyfélfogadási rend

Közlemény

Tisztelt Ügyfeleink!


A Fővárosi Törvényszék Budapest, II. kerület, Tölgyfa utca 1-3. szám alatti épületébe (ügyfélként, hallgatóságként, a sajtó képviselőjeként stb.) a Fővárosi Törvényszék elnökének mindenkor hatályos, a Fővárosi Törvényszék és a területén működő bíróságok épületeibe történő be- és kilépés, az épületekben tartózkodás rendjéről, valamint a bírósági épületek rendje fenntartásának követelményeiről szóló szabályzatának megfelelően lehet belépni.


Iratbetekintésre elsődlegesen a Fővárosi Törvényszék honlapjának nyitóoldalán, a bal menüsávban megtalálható „Időpontot foglalok” linkre kattintva lehet regisztrálni. Közigazgatási bírósági ügyekben iratbetekintésre a +36 1 346 2121-as telefonszámon keresztül is lehet regisztrálni.


Kérjük, hogy ügyfeleink a papír alapon benyújtandó beadványaikat elsősorban postai úton, vagy a Tölgyfa utca 1-3. szám alatti épületeiben található gyűjtőládába való elhelyezés útján nyújtsák be.


Közigazgatási bírósági ügyekben tartott nyilvános eljárási cselekményre (tárgyalásra) hallgatóságként a +36 1 346 2121-es telefonszámon keresztül lehet regisztrálni.


A sajtó képviselőjeként való részvételre a Fővárosi Törvényszék honlapjának nyitóoldalán olvasható tájékoztatás az irányadó.

Ügyfélfogadás
Minden szerdán 8:15-15:30
A többi munkanapon 8:15-11:00

A kollégiumvezető elérhetősége:
ftkkoll.vezeto@birosag.hu

A fenti e-mail címen közigazgatási peres és nemperes ügyekhez kapcsolódó beadványt nem lehet benyújtani, annak módjára a lentebb közölt tájékoztatás az irányadó.
Kezelőiroda
Fax: +36 1 346 2121
Az Ügyfélsegítő szolgáltatás igénybevétele - közigazgatási bírósági ügyekben is - kizárólag előzetes regisztráció alapján lehetséges!

Az Ügyfélsegítő szolgáltatás heti rendszereséggel, csütörtökönként 13:00 – 16:00 óra között biztosított közigazgatási bírósági ügyekhez kapcsolódóan, amelyre a +36 1 346 2121-as telefonszámon keresztül lehet regisztrálni.


Az Ügyfélsegítő szolgáltatás jogi tanácsadást nem jelent. Közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától nincs lehetőség ügyfélsegítő útján keresetlevél felvételére, a keresetlevél-nyomtatvány értelmezéséhez és kitöltéséhez azonban segítség kérhető, valamint a bíróságtól érkező (hiánypótlási) felhívások értelmezéséhez is.

Megközelíthetőség autóval

GPS: 47.512467, 19.036638

A közigazgatási per keresetlevelének benyújtása

A közigazgatási per kezdeményezésére szolgáló keresetlevelet, amennyiben egy közigazgatási szerv egyedi döntését (határozat vagy végzés) támadják, főszabály szerint a vitatott döntést hozó szervél kell benyújtani. Ha közigazgatási úton volt helye fellebbezésnek (többfokú volt a közigazgatási eljárás), akkor az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani a keresetlevelet.
A keresetlevelet – elektronikus ügyintézésre nem kötelezett esetén – választás alapján lehet elektronikus úton előterjeszteni.
A közigazgatási szervek a keresetlevelek elektronikus fogadására vagy annak támogatására akár önálló rendszereket is alkalmazhatnak (pl. IKR – a kormányhivatali / járási (kerületi) hivatali eljárásban hozott döntésekkel szemben kezdeményezett közigazgatási per keresetlevelének előterjesztéséhez; E-önkormányzat portál – az önkormányzati ügyekben előterjeszthető, közigazgatási per kezdeményezésére szolgáló keresetlevél benyújtására).
Előfordulhat, hogy a keresetlevél   elektronikus benyújtására csak űrlapot (jellemzően: ÁNYK) rendszeresítenek, de önálló keretprogramot nem alkalmaznak: ez esetben a keresetlevelet az űrlap kitöltése mellett lehet előterjeszteni, az Ügyfélkapu igénybevételével (képviselők a Cégkapu használatával).
Ha az érintett közigazgatási szerv űrlapot sem rendszeresít, csak akkor vehető igénybe az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a továbbiakban: e-Papír szolgáltatás).

Keresetlevél benyújtására rendszeresített bírósági űrlapok

Ha a keresetlevelet a közigazgatási szervnél kell benyújtani, jellemzően a támadott közigazgatási döntés jogorvoslati tájékoztatásában szerepelhetnek a keresetlevél elektronikus benyújtásához kapcsolódó információk (milyen rendszert kell használni; hol érhető el az űrlap, ha azt rendszeresítették, stb.), egyébként a közigazgatási szerv honlapján is célszerű tájékozódni. Fontos, hogy ilyen esetekben ne a K03-as (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/keresetlevel/urlap-keresetlevel-benyujt... ) űrlapot használja. A K01-es (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/keresetlevel-beterjeszto/urlap-kozigazg... ) űrlap sem használható, mert az a keresetlevelet a bírósághoz megküldő közigazgatási szerv részére rendszeresített űrlap.
Közvetlenül a bíróságon csak meghatározott közigazgatási per kezdeményezése esetén lehet előterjeszteni a keresetlevelet (pl. mulasztási per, közszolgálati per, közigazgatási szerződéssel kapcsolatos jogvita, köztestületi felügyeleti per keresetlevele, valamint a teljesítés kikényszerítésére irányuló eljárás kérelme). Ehhez használható a K03-as (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/keresetlevel/urlap-keresetlevel-benyujt... ) űrlap.

Folyamatban lévő vagy befejezett bírósági ügyben beadvány benyújtására rendszeresített bírósági űrlapok

Folyamatban lévő közigazgatási peres, közigazgatási nemperes vagy egyéb közigazgatási bírósági eljárásban további beadvány (észrevétel, előkészítő irat stb.) benyújtására az általános P23-as (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-m...) űrlap használható. További beadvány benyújtására több specializált űrlap is rendelkezésre áll, amelyeket a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-ur... oldalon, az Egyéb polgári, gazdasági, közigazgatási, munkaügyi peres cím alatt lehet megtalálni.

Minősített és a zártan kezelendő adatok, illetve egyes személyes adatok elektronikus eljárásban benyújtása

A tanú nevén kívül a tanú egyéb adatait külön lapon kell bejelenteni, kivéve, ha a tanú az adatainak feltüntetéséhez előzetesen hozzájárult, vagy ha az adatokat valamennyi peres fél ismeri, vagy azok valamely közhiteles nyilvántartásból bárki számára megismerhetők. A hozzájárulásról vagy az adat ismertségéről az indítványozó félnek a tanúbizonyítási indítványban nyilatkoznia kell. A tanú bejelentése ennek megfelelően történhet a P10-es űrlap használatával (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-m...) vagy papír alapú ügyintézés esetén tanú nevén kívül az egyéb adatait zárt borítékba helyezve. Az elektronikus ügykezeléssel érintett közigazgatási peres, közigazgatási nemperes vagy egyéb közigazgatási bírósági eljárásban a minősített és a zártan kezelendő adatokat papír alapon vagy adathordozón, zárt borítékban kell benyújtani. Kötelező elektronikus ügyintézés esetén ilyenkor a P28-as űrlapon (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-m...) jelenthető be a papír alapú vagy adathordozón történő benyújtás.

A bírósági jogorvoslati eljárások űrlapjai

A közigazgatási perrel összefüggő fellebbezési eljárás (ha biztosított), valamint a felülvizsgálati és perújítási eljárások kezdeményezésére szolgáló beadványokat a bíróságnál kell benyújtani.
A fellebbezés előterjesztésére a P20 (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-m... ), a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére a P21 (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-m... ), a perújítási kérelem előterjesztésére a P22 (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-m...) űrlapokat kell használni.