Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma

Cím
1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.
Levelezési cím
1255 Budapest, Pf. 38.
Központi telefonszám
+36 1 346 2100
Fax: 346-2120
E-mail cím
ftkkoll.vezeto@birosag.hu
Kollégiumvezető
dr. Rácz Krisztina
Kollégiumvezető-helyettes
dr. Szőke Mária

Ügyfélfogadási rend

Közlemény

Tisztelt Ügyfeleink!

Az épületbelépés hatályos szabályai 2020. szeptember 28. napjától az alábbiak:

A Fővárosi Törvényszék és a kerületi bíróságok épületeiben működő kezelő és tájékoztató irodákban (ideértve a Gazdasági Hivatal irodáit és az elnöki kezelőirodákat is) a személyes ügyfélfogadás az iratbetekintési eljárásra, illetve az ügyfélsegítő szolgáltatás igénybevételére korlátozódik.

Az iratbetekintés és az ügyfélsegítő szolgáltatás igénybevétele céljából a bíróság épületébe az ügyfelek előzetes regisztrációt követően léphetnek be.

Az iratbetekintés tekintetében a társhivatásrendek tagjai is előzetes regisztrációra kötelezettek. Előzetes regisztráció nélkül kivételesen, kizárólag akkor tartózkodhatnak az iratbetekintés céljára kijelölt helyiségben, ha az iratbetekintésre rendelkezésre álló valamelyik munkaállomás szabad. Ebben az esetben az iratbetekintés a következő lefoglalt időpont kezdetéig, maximum 30 percig tarthat.

Úgyszintén előzetes regisztráció szükséges a bíróság által foganatosított nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személyeknek, valamint a sajtó képviselőinek, akik az előzetes regisztráció visszaigazolását követően léphetnek be bíróság épületébe.

Az előzetes regisztrációra elektronikus úton, ennek hiányában telefonon van lehetőség.

1. Iratbetekintés és ügyfélsegítő szolgáltatásra történő előzetes regisztráció
A Fővárosi Törvényszék előtt folyó közigazgatási peres és nemperes ügyekben, valamint az e bíróság hatáskörébe tartozó közjogi jogvitákban előzetes regisztrációra a fentebb közölt +36¬1-346-2100 központi számon, az 1-es melléket választva van lehetőség a Közigazgatási Kezelőiroda útján iratbetekintés és az ügyfélsegítő szolgáltatás igénybevétele céljából.

Előzetes regisztráció legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés időpontját megelőző munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig terjeszthető elő.
Ügyintézés céljából az előzetes regisztráció során maximum 5 munkanappal későbbi időpont foglalható.

Ügyfeleink papír alapon benyújtandó beadványaikat elsősorban postai úton, avagy a Tölgyfa utca 1-3. szám alatti épületben található gyűjtőládába való elhelyezés útján nyújthatják be.

Az épületbe való belépés és az előzetes regisztráció részletes, aktualizált szabályait az alábbi linken olvasható tájékoztató tartalmazza
(https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/rendkivuli/tajekoztato_ugyfeleknek_0.pdf).

2. Az épületbe belépés nyilvános eljárási cselekményre (pl. nyilvános tárgyalás), a sajtó képviselőinek kivételével

A Fővárosi Törvényszék Tölgyfa utca 1-3. szám alatti épületébe a Fővárosi Törvényszék előtt folyó közigazgatási peres és nemperes ügyekben, valamint az e bíróság hatáskörébe tartozó közjogi jogvitákban

a) a társhivatásrendek tagjai, különösen az ügyvédi kamara tagjai, az ügyészek, az alügyészek, az ügyészségi fogalmazók, igazságügyi szakértő és az igazságügyi szakértőjelölt - a hivatásrendi igazolvány felmutatásával -, továbbá és a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy a feladat ellátásához szükséges ideig, iratbetekintés esetén pedig az iratbetekintés idejéig (maximum 30percig)
b) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményre idézett személy, és
a) általa a bíróság eljárásában képviseleti joggal meghatalmazott személy,
b) törvényes képviselője
az eljárási cselekmény időtartamáig;
c) a bíróság által foganatosított eljárási cselekményről értesített személy az eljárási cselekmény időtartamáig;
d) a hatóság által a bíróság elé állított személy az eljárási cselekmény időtartamáig;
e) amennyiben a fenti pontban felsorolt személy fogyatékkal élő, az ő támogatója, kísérője kizárólag a feladata ellátásához szükséges ideig.

3. A sajtó képviselőinek az épületbe belépése a nyilvános eljárási cselekményre (pl. nyilvános tárgyalás)

A Fővárosi Törvényszék Tölgyfa utca 1-3. szám alatti épületébe a Fővárosi Törvényszék előtt folyó közigazgatási peres ügyekben, valamint az e bíróság hatáskörébe tartozó közjogi jogvitákban tartott nyilvános eljárási cselekményre a sajtó képviselői a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztályának visszaigazolását követően vehetnek részt

A belépés előzetes regisztrációhoz kötött, amely legkésőbb az eljárási cselekmény időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő.

Az újságírók és a hallgatóság előzetes regisztrációját a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztálya végzi elsősorban az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen, elektronikus levelezési cím hiányában pedig a 06/1/354-6796-os telefonszámon
Ügyfélfogadás
Minden szerdán 8:15-15:30
A többi munkanapon 8:15-11:00

A kollégiumvezető elérhetősége:
ftkkoll.vezeto@birosag.hu

A fenti e-mail címen közigazgatási peres és nemperes ügyekhez kapcsolódó beadványt nem lehet benyújtani, annak módjára a lentebb közölt tájékoztatás az irányadó.
Kezelőiroda
Fax: +36 1 346 2121

Megközelíthetőség autóval

GPS: 47.512467, 19.036638

A közigazgatási per keresetlevelének benyújtása

A közigazgatási per kezdeményezésére szolgáló keresetlevelet, amennyiben egy közigazgatási szerv egyedi döntését (határozat vagy végzés) támadják, főszabály szerint a vitatott döntést hozó szervél kell benyújtani. Ha közigazgatási úton volt helye fellebbezésnek (többfokú volt a közigazgatási eljárás), akkor az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani a keresetlevelet.
A keresetlevelet – elektronikus ügyintézésre nem kötelezett esetén – választás alapján lehet elektronikus úton előterjeszteni.
A közigazgatási szervek a keresetlevelek elektronikus fogadására vagy annak támogatására akár önálló rendszereket is alkalmazhatnak (pl. IKR – a kormányhivatali / járási (kerületi) hivatali eljárásban hozott döntésekkel szemben kezdeményezett közigazgatási per keresetlevelének előterjesztéséhez; E-önkormányzat portál – az önkormányzati ügyekben előterjeszthető, közigazgatási per kezdeményezésére szolgáló keresetlevél benyújtására).
Előfordulhat, hogy a keresetlevél   elektronikus benyújtására csak űrlapot (jellemzően: ÁNYK) rendszeresítenek, de önálló keretprogramot nem alkalmaznak: ez esetben a keresetlevelet az űrlap kitöltése mellett lehet előterjeszteni, az Ügyfélkapu igénybevételével (képviselők a Cégkapu használatával).
Ha az érintett közigazgatási szerv űrlapot sem rendszeresít, csak akkor vehető igénybe az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a továbbiakban: e-Papír szolgáltatás).

Keresetlevél benyújtására rendszeresített bírósági űrlapok

Ha a keresetlevelet a közigazgatási szervnél kell benyújtani, jellemzően a támadott közigazgatási döntés jogorvoslati tájékoztatásában szerepelhetnek a keresetlevél elektronikus benyújtásához kapcsolódó információk (milyen rendszert kell használni; hol érhető el az űrlap, ha azt rendszeresítették, stb.), egyébként a közigazgatási szerv honlapján is célszerű tájékozódni. Fontos, hogy ilyen esetekben ne a K03-as (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/keresetlevel/urlap-keresetlevel-benyujt... ) űrlapot használja. A K01-es (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/keresetlevel-beterjeszto/urlap-kozigazg... ) űrlap sem használható, mert az a keresetlevelet a bírósághoz megküldő közigazgatási szerv részére rendszeresített űrlap.
Közvetlenül a bíróságon csak meghatározott közigazgatási per kezdeményezése esetén lehet előterjeszteni a keresetlevelet (pl. mulasztási per, közszolgálati per, közigazgatási szerződéssel kapcsolatos jogvita, köztestületi felügyeleti per keresetlevele, valamint a teljesítés kikényszerítésére irányuló eljárás kérelme). Ehhez használható a K03-as (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/keresetlevel/urlap-keresetlevel-benyujt... ) űrlap.

A bírósági jogorvoslati eljárások űrlapjai

A közigazgatási perrel összefüggő fellebbezési eljárás (ha biztosított), valamint a felülvizsgálati és perújítási eljárások kezdeményezésére szolgáló beadványokat a bíróságnál kell benyújtani.
A fellebbezés előterjesztésére a P20 (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-m... ), a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére a P21 (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-m... ), a perújítási kérelem előterjesztésére a P22 (aktív link: https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-polgari-gazdasagi-kozigazgatasi-m...) űrlapokat kell használni.