2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

Vonatkozó jogszabályok:

a) Külső kapcsolatokban:

Működés - jogállás (Alaptörvény), a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.), a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.), a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény

b) Belső kapcsolatokban:

Fővárosi Törvényszék SZMSZ, függelék

c) Számlaszámok

d) Ügyelosztási rend

e) A bírósági épületben tartózkodás szabályai