2.4. A szerv nyilvántartásai

a) 2006. évi V. törvény szerinti cégnyilvántartás

b) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 13. §-a szerint a civil szervezetek nyilvántartása

c) A BÜSZ 20-22. §-ai, a Pp. 71. §-a, a Pp. 446. §-a szerinti általános meghatalmazások nyilvántartása, a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása, a választottbírósági határozatok jegyzéke

d) Pp. 145. §, Be. 70. § szerinti hirdetmények