Elsőfokú ítélet szolgálati viszony jogellenes megszüntetése miatt indult perben

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (FKMB, Bíróság) elsőfokú ítéletet hirdetett abban a munkaügyi perben, amelyben a felperest egy közösségi portálon közzétett bejegyzései miatt fegyelmi eljárás alá vont a munkáltatója. A vizsgálat eredményeképp megszüntették a felperes ügyészi szolgálati jogviszonyát. Az FKMB az alperes munkáltató határozatát megváltoztatta és a felperest egy fizetési fokozattal való visszavetés fegyelmi büntetéssel sújtotta. Kötelezte továbbá az alperest a felperes elmaradt illetményének, ruhapénzének, cafeteriájának és ezek kamatainak, továbbá 1 millió forint sérelemdíjnak a megfizetésére.