Letartóztatták a Csepelen kislányokra támadó férfit

A Budai Központi Kerületi Bíróság a tegnapi napon egy hónapra – 2023. április 23-ig – elrendelte egy férfi letartóztatását, akit tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettének kísérletével és más bűncselekménnyel gyanúsítanak.

A megalapozott gyanú szerint a terhelt 2023. március 20-án délután követett egy 13 éves lányt egy csepeli társasház liftjébe. Annak elindulását követően a terhelt kézzel felfeszítette a felvonó ajtaját azért, hogy az megálljon. Ezt követően kérdezgetni kezdte a megrémült gyermeket, majd azzal fenyegette meg, hogy ha nem mutatja meg a bugyiját, megszurkálja őt. A sértett a felszólításnak nem tett eleget, ezért a férfi megragadta a torkát és továbbra is késeléssel fenyegette őt. Amikor a gyanúsított engedett a szorításon, a sértett azonnal segítségért kiabált és megnyomta a lift segélyhívó gombját. Amint a felvonó ajtaja kinyílt, a terhelt elmenekült.

Nem sokkal később egy 12 éves lány után ment be az egyik csepeli társasház lépcsőházába és nemi vágyának felkeltése céljából a sértettet hátulról fogdosta. A lánynak rövidesen sikerült gyorsan felfutnia a lépcsőn, ahova a terhelt már nem követte.

A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén 2 rendbeli tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntett kísérlete megállapítására lehet alkalmas. Az ügyészi indítvány is rögzíti, hogy a terhelt utóbbi cselekményének minősítése a gyanúsításban közölttől eltérően szeméremsértés bűntetteként is minősülhet. A tényállás tisztázása és a pontos büntetőjogi minősítés megállapítása a további nyomozás feladatát képezi.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt a terhelt letartóztatását indítványozta.

A rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított állandó, bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, egzisztenciális körülményei rendezetlenek, s nem rendelkezik munkavégzésből származó jövedelemmel sem. 2012 óta folyamatosan szabadságvesztés büntetést töltött, a gyanú szerinti cselekmény elkövetése előtt egy héttel szabadult. A terhelt bizonytalan személyi körülményeit, a cselekmények jelentős tárgyi súlyát, valamint a – terhelt előéletét is figyelembe véve – kiszabható büntetés mértéke megalapozottá teszik a szökés, elrejtőzés veszélyét.

A gyanúsított korábban több alkalommal volt elítélve, részben a jelenlegihez hasonló jellegű, erőszakos-szexuális bűncselekmények körébe tartozó cselekmények miatt. Emiatt a gyanúsított – tettének bizonyítottsága esetén – erőszakos többszörös visszaesőnek minősül.

A bíróság megállapítása szerint a terheltre a hosszú tartamú szabadságvesztés sem hatott visszatartó erővel, mivel egy héttel szabadulása után vált az eljárás szerinti ügy gyanúsítottjává. Esetében megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményeket követne el.

A bíróság enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére – az objektív és szubjektív okok hiánya miatt – nem látott lehetőséget, a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat kizárólag letartóztatással látta biztosítottnak.

A végzés nem végleges.