Elrabolták Észak-Korea madridi nagykövetségének személyzetét – átadási letartóztatásban az egyik elkövető

A Fővárosi Törvényszék 2023. november 15-én elrendelte annak a dél-koreai állampolgárnak az átadási letartóztatását és egyszerűsített átadását, akivel szemben a Madridi 5. számú Bíróság bocsátott ki európai elfogatóparancsot erőszakos rablás, bűnszervezetben való részvétel és egyéb bűncselekmény miatt, büntetőeljárás lefolytatása érdekében.

A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt egy bűnözői csoport tagjaként tűzfegyverekkel és késekkel felszerelkezve erőszakkal behatolt a madridi Észak-Koreai Nagykövetségre. A követségen tartózkodó személyzetet elrabolták, megverték, ez utóbbival néhányuknak sérüléseket is okoztak. Ezután értékek után kutattak az épületben, majd a nagykövetség három gépjárművével elmenekültek.

Az európai elfogatóparancsban megjelölt cselekmények büntetési tételének felső határa több mint 10 évig terjedő szabadságvesztés.

A spanyol bíróság a cselekményeket katalogizált bűncselekményekként jelölte meg, ezért a kettős büntethetőséget és a büntethetőség elévülését a Fővárosi Törvényszéknek nem kellett vizsgálnia. A terhelttel szemben Magyarországon nincs folyamatban büntetőeljárás.

A Fővárosi Törvényszék megállapítása szerint a spanyol igazságügyi hatóság által kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtásának feltételei fennállnak, a terhelttel szemben az átadási letartóztatás és az átadás elrendelésének van helye, esetében az ún. megtagadási okok egyike sem állapítható meg.

A tárgyaláson a terhelt hozzájárult az egyszerűsített átadásához, a specialitás szabályainak alkalmazása mellett. Ez utóbbi értelmében – átadása esetén – az elfogatóparancsban szereplő bűncselekményeken kívül nem indítható és nem folytatható le vele szemben egyéb büntetőeljárás.

Az ügyészi és védői indítványra, valamint a terhelti nyilatkozatra figyelemmel a bíróság elrendelte a férfi átadási letartóztatását és egyszerűsített átadását.

A terheltet 2023. november 25-ig át kell adni a spanyol hatóságoknak. Amennyiben ezen időpontig nem veszik át, úgy szabadlábra kell helyezni őt.

A végzés végleges.