Számlaszámok

A Fővárosi Törvényszék számlaszámai

1. Előirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01483013-00000000

Az igazságügyi követelések, vagyis az állam által előlegezett költség, bűnügyi költség, állam által előlegezett gyermektartásdíj, egyéb igazságügyi követelés, bíróságnak megítélt perköltség, rendőri elővezetési költség, végrehajtói költségelőleg és közjegyzői okirat hitelesítési díj befizetésére, valamint a költségvetési gazdálkodás lebonyolítására szolgál.

2. Központosított beszedési számla: 10032000-01040016-00000000

A központi költségvetés bevételét képező befizetések, vagyis a pénzbüntetés, pénz mellékbüntetés, pénzbírság, rendbírság, teljesítési bírság és a vagyonelkobzás befizetésére, valamint az alaposnak bizonyuló végrehajtási kifogásra tekintettel az önálló bírósági végrehajtót terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére szolgál.

FIGYELEM! Banki átutalásnál vagy készpénzátutalási megbízásnál (sárga csekken) a közleményben fel kell tüntetni a Gazdasági Hivatal ügyszámát és a befizetésre kötelezett nevét. A Gazdasági Hivatal ügyszámát a Gazdasági Hivatal Bevételi Csoportjától lehet megtudni.

3. Bírói letét számla: 10032000-01483013-21000005

A bíróságon kezelt teljesítési vagy őrzési letétek – ideértve  a kisajátítási és hagyatéki ügyekben letétként kezelendő összegeket, a végrehajtók által letétbe helyezni kívánt összegeket és a bűnjelként lefoglalt pénz kezelését is – befizetésére, a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó költségek (szakértői, ügygondnoki, tanú, tolmács, fordítói, vagyonfelügyeleti, vagyonrendezési díjak) megelőlegezésére, az óvadék  befizetésére, valamint a biztosíték befizetésére szolgál.

FIGYELEM! Banki átutalásnál vagy készpénzátutalási megbízásnál (sárga csekken) a közleményben fel kell tüntetni az eljáró bíróság (rövid) megnevezését, a bírósági ügyszámot (amennyiben ismert), az összeg rendeltetését, a felek megnevezését (letevő, jogosult, peres felek).

FIGYELEM! A kisajátítási ügyekhez kapcsolódó letétek vonatkozásában a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak az egész országra kiterjedő területi hatállyal kizárólagos illetékessége van.

4. Felszámolói díj fedezeti letéti számla: 10032000-01483013-24000004

A felszámolási eljáráshoz kapcsolódó hitelezői nyilvántartásba vételi díjak, vagyis a regisztrációs díjak befizetésére szolgál.

FIGYELEM! A nyilvántartásba vételi díj téves befizetése esetén, annak visszatérítése iránt az eljáró bíróságnál kell kérelmet előterjeszteni, melyet az eljáró bíróság bírál el.

5. Felszámolók befizetései letéti számla: 10032000-01483013-26000000

A jelzáloggal terhelt ingatlan értékesítéséből származó felszámolói többlet munkadíj, és a felszámolási eljárás adós cég volt képviselőjét terhelő részének a befizetésére szolgál.

6. Felszámolási díjkiegészítési letéti számla: 10032000-01483013-23000001

A felszámoló szervezetek 1 %-os többlet munkadíjának befizetésére szolgál.

7. Bírósági letétek devizaszámla: 10004885-10002010-00218733

A bírósági eljáráshoz kapcsolódó költségek fedezésére devizában történő befizetések Euro pénznemben történő kezelésére szolgál.

8. Fővárosi Törvényszék eljárási illeték számla: 10032000-01012334-00000000

A polgári, gazdasági, családjogi, munkaügyi peres és nemperes eljárások, valamint a végrehajtási eljárások illetékének befizetésére szolgál.

FIGYELEM! Banki átutalás esetén a közleményben fel kell tüntetni az eljáró bíróság nevét, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát (UKM azonosító) és (ha ismert) a bírósági ügyszámot.

9. Cégeljárási illeték számla: 10032000-01012138-00000000

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárások, valamint a végelszámolási és törvényességi felügyeleti eljárások illetékének befizetésére szolgál.

FIGYELEM! A vagyonrendezési eljárás illetékét nem a cégbírósági eljárási illeték számlára kell befizetni, hanem az eljárási illeték számlára.

FIGYELEM! A cégeljárások illetékének és közzétételi díjának megfizetésére banki átutalás helyett a Bírósági Fizetési Portál (https://fizetes.birosag.hu/) használatát javasoljuk, amely lehetővé teszi az illeték és a közzétételi költségtérítés bankkártyával történő befizetését. A bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés megtörténtét igazoló fizetési ígérvény azonnal letölthető a honlapról. A fizetési ígérvényt a kérelmek elektronikus benyújtása során csatolni kell.

FIGYELEM! Ha a cégeljáráshoz kapcsolódó eljárási illeték megfizetése mégis banki átutalással történik, akkor a közleményben az adós nevét és cégjegyzékszámát, valamint mindazon azonosításra szolgáló információt, amely a többszöri felhasználást kizárhatja fel kell tűntetni.

FIGYELEM! A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

NEMZETKÖZI UTALÁS

SWIFT kód:   HUSTHUHB (minden számlaszámhoz)

IBAN számok:

Előirányzat felhasználási keretszámla: HU41 1003 2000 0148 3013 0000 0000

Központosított beszedési számla: HU32 1003 2000 0104 0016 0000 0000

Bírói letét számla: HU20 1003 2000 0148 3013 2100 0005

Felszámolói díj fedezeti letéti számla: HU91 1003 2000 0148 3013 2400 0004

Felszámolók befizetései letéti számla: HU02 1003 2000 0148 3013 2600 0000

Bírósági letétek devizaszámla: HU66 1000 4885 1000 2010 0021 8733

Eljárási illeték számla: HU53 1003 2000 0101 2334 0000 0000

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁSI ILLETÉK MEGFIZETÉSÉRŐL

https://birosag.hu/ugyfeleknek/elektronikus-ugyintezes/elektronikus-kapcsolattartas-birosagokkal/e-per/e-kapcsolattartas-az-egyes-ugytipusokban/polgari-gazdasagi-munkaugyi-es-kozigazgatasi-ugyek/illetekfizetes

https://birosag.hu/ugyfeleknek/elektronikus-ugyintezes/elektronikus-kapcsolattartas-birosagokkal/e-per/e-kapcsolattartas-az-egyes-ugytipusokban/csod-es-felszamolasi-eljaras/illetek-es-kozzeteteli-koltsegterites

https://fizetes.birosag.hu/gyakran-ismetelt-kerdesek

TÁJÉKOZTATÁS AZ ILLETÉK VISSZATÉRÍTÉSÉRŐL

Az eljárási illeték számlára befizetett összeget a bíróság a befizető céljától függetlenül csak illeték fizetésnek tekintheti. Az eljárási illeték számlára befizetett összeget a bíróság vagy szervezeti egysége visszatéríteni vagy másik számlára átvezetni nem tudja. A Fővárosi Törvényszék eljárási illeték számlájára eljárás kezdeményezése nélkül vagy tévedésből befizetett, a szükségesnél magasabb összegben befizetett vagy utóbb feleslegessé vált illeték visszatérítése iránt az állami adóhatóságnak (vagyis a NAV-nak) címezve, de a bíróságon lehet kérelmet előterjeszteni. A kérelmet ha a visszatéríteni kért illeték hozzá van rendelve bírósági ügyhöz, akkor az ügyben eljáró bíróságon a bírósági ügyszámra hivatkozással, ha a visszatéríteni kért illeték nincs hozzárendelve bírósági ügyhöz, akkor a Fővárosi Törvényszék Elnöki Kezelőirodáján lehet előterjeszteni. A beadvány Fővárosi Törvényszékhez szóló részében annak igazolását kell kérni, hogy az illeték felhasználás hiányában visszatéríthető, továbbá kérni kell az igazolás és a NAV-nak címzett visszatérítés iránti kérelem továbbítását a NAV-hoz. A beadvány NAV-hoz szóló részében a banki utalás valamennyi adatát fel kell tűntetni és kérni kell az illeték visszatérítését. Az illetéket a NAV térítheti vissza saját számlájáról. (az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 7. §)

TÁJÉKOZTATÁS A BÍRÓSÁGI FIZETÉSI PORTÁLRÓL

Az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton, általában az illetékfizetési kötelezettséget megalapozó eljárás kezdeményezését követően, a cég-, csőd-, felszámolási és vagyonrendezési eljárások esetében pedig az illetékfizetési kötelezettséget megalapozó eljárás kezdeményezése előtt köteles megfizetni. Az illeték elektronikus úton történő megfizetése átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történhet. A bankkártyás fizetés a Bírósági Fizetési Portálon (fizetes.birosag.hu) lehetséges.

A Bírósági Fizetési Portálon keresztül elérhető elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) olyan központi elektronikus fizetési szolgáltatás (a hozzá kapcsolódó elszámolási rendszerrel), mely segítségével az ügyfelek elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket – az eddigi lehetőségek megtartása mellett, akár elektronikusan – bankkártya, virtuális bankkártya, illetve internetbank használatával is teljesíthetik.

EGYÉB BANKSZÁMLÁK - E számlákra befizetést közvetlenül NE kezdeményezzenek!

1. EFER elszámolási számla: 10032000-01483013-02000006

2. Végrehajtói letéti számla: 10032000-01483013-22000008

3. Egyszerűsített felszámolás letéti számla: 10032000-01483013-25000007

4. Egyesületek, civil szervezetek megszünt. letéti számla: 10032000-01483013-27000003

5. Bérgarancia biztos fedezet letéti számla: 10032000-01483013-29000009

6. Európai Uniós program célelszámolási számla: 10032000-01483013-30005008

7. Intézményi kártyafedezeti számla: 10032000-01483013-00060004

8. VIP kártyafedezeti számla: 10032000-01483013-00070003