Számlaszámok

a) Vonatkozó jogszabályok:

A bírósági eljárás a büntetőeljárásról szóló törvény és a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint

Számlaszámok

b) Fővárosi Törvényszék számlaszámai

A Fővárosi Törvényszék bankszámláit a Magyar Államkincstárnál vezeti.

Nemzetközi utalások SWIFT kódja: MANE HU HB

Előirányzat felhasználási keretszámla

 • számlaszám: 10032000-01483013-00000000

 • IBAN:HU41 1003 2000 0148 3013 0000 0000

A Fővárosi Törvényszék alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek (kivéve központosított betelek) és kiadások teljesítésére szolgál.

 

Bírói letéti számla

 

 • számlaszám: 10032000-01483013-21000005

 • IBAN:HU20 1003 2000 0148 3013 2100 0005

A bírósági eljárásokhoz kapcsolódó költségek megelőlegezésére szolgál (teljesítési,őrzési letétek, szakértői,ügygondnoki, tanú, tolmács, vagyonfelügyeleti díjak, óvadék,biztosíték stb.)

A bírói letéti számlára történő befizetésnél banki átutalásnál vagy készpénzátutalási megbízásnál -sárga csekken- a közleményben kérjük megjelölni a bírósági ügyszámát, az eljáró bíróságot, az összeg rendeltetést, valamint a peres felek nevét.

 

Díjfedezeti letéti számla

 • számlaszám: 10032000-01483013-24000004

 • IBAN:HU91 1003 2000 0148 3013 2400 0004

A felszámolási eljáráshoz kapcsolódó hitelezői nyilvántartásba vételi díjak befizetésére szolgál.

 

Felszámolási díj kiegészítési letét számla

 • számlaszám: 10032000- 01483013-23000001

 • IBAN:HU28 1003 2000 0148 3013 2300 0001

A felszámoló szervezetek 1 %-kos többlet munkadíjának forgalmazására szolgál.

Egyszerűsített felszámolás letét számla

 • számlaszám: 10032000- 01483013-25000007

 • IBAN:HU57 1003 2000 0148 3013 2500 0007

Az egyszerűsített felszámolási eljárásban közreműködők munkadíjának kifizetésére szolgáló számla.

 

Egyesületek, civil szervezetek megszüntetése letéti számla

 • számlaszám: 10032000-01483013-27000003

 • IBAN:HU65 1003 2000 0148 3013 2700 0003

A számláról kizárólag a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala teljesíthet kifizetéseket bírói végzés alapján, a végelszámolói díjakra és készkiadásokra vonatkozóan.

 

Végelszámolási munkadíj letéti számla

 • számlaszám: 10032000-01483013-28000006

 • IBAN:HU31 1003 2000 0148 3013 2800 0006

A számláról kizárólag a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala teljesíthet kifizetéseket bírói végzés alapján, a végelszámolói díjakra és készkiadásokra vonatkozóan

 

Felszámolók befizetései letéti számla

 • számlaszám: 10032000-01483013-26000000

 • IBAN:HU02 1003 2000 0148 3013 2600 0000

A Felszámolók befizetései letéti számla a felszámolói többlet munkadíj azon részének, amely jelzáloggal terhelt ingatlan értékesítéséből származik, valamint az adós cég volt képviselőjének a felszámolási eljárás költségeinek a megtérítésére szolgál.

 

Bérgarancia biztos fedezeti letéti számla

 • számlaszám: 10032000-01483013-29000009

 • IBAN:HU94 1003 2000 01483 013 2900 0009

A Bérgarancia biztos fedezeti letéti számla a bérgarancia-biztos meg nem térült és igazolt készkiadásainak, valamint munkadíjának kifizetésére szolgál.

 

Végrehajtói letéti számla

 • számlaszám: 10032000-01483013-22000008

 • IBAN:HU83 1003 2000 0148 3013 2200 0008

A Bíróság végrehajtói az általuk behajtott igazságügyi követelések befizetésére szolgál.

 

Európai Uniós program célelszámolási forintszámla

 • számlaszám: 10032000-01483013-30005008

 • IBAN:HU95 1003 2000 0148 3013 3000 5008

Az Európai Uniós program célelszámolási forintszámla az Európai Uniótól kapott támogatások felhasználásának elkülönített kezelésére szolgál.

 

Bírósági letétek devizaszámla

 • számlaszám: 10004885-10002010-00218733

 • IBAN:HU66 1000 4885 1000 2010 0021 8733

Azon idegen pénzeszközök devizában történő kezelésére szolgál, amelyek bírósági eljáráshoz kapcsolódó költségek.

 

Fővárosi Törvényszék cégeljárási illeték számla

 • számlaszám: 10032000-01012138-00000000

 • IBAN:HU62 1003 2000 0101 2138 0000 0000

A cégalapításhoz, cégeljáráshoz kapcsolódó illeték kezelésére és befizetésére szolgáló számla

 

Fővárosi Törvényszék eljárási illeték számla

 • számlaszám: 10032000-01012334-00000000

 • IBAN:HU53 1003 2000 0101 2334 0000 0000

Az elektronikus úton eljáró ügyfél által teljesített eljárási illeték kezelésére és befizetésére szolgáló számla.

A Fővárosi Törvényszék eljárási illeték számlájára banki utalással megfizetett illeték visszaigénylése a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet értelmében abban az esetben, ha a megfizetett illeték konkrét bírósági eljáráshoz köthető, akkor az eljárási szabályok által meghatározott alakiságok megtartásával a perben eljáró bírósághoz intézett kérelem, abban az esetben pedig, ha a megfizetett illeték eljáráshoz nem köthető, akkor a NAV eljárásra jogosult illeték osztályának címzett, a Fővárosi Törvényszék Elnöki Kezelőirodáján előterjesztett kérelem segítségével lehetséges.

 

EFER elszámolási számla

 • számlaszám: 10032000-01483013-02000006

 • IBAN:HU70 1003 2000 0148 3013 0200 0006

Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) elszámolási számla a SZEÜSZ Korm. rendeletben foglaltak alapján az EFER-hez csatlakozott bíróságnak az EFER igénybevételével indított fizetések elszámolására szolgál. Technikai számla, közvetlen befizetést ne kezdeményezzen rá!

 

Központosított beszedési számla

 • számlaszám: 10032000-01040016-00000000

 • IBAN: HU32 1003 2000 0104 0016 0000 0000

A központi költségvetést megillető bírság bevételek beszedésére szolgál.